Mokymo kursai

Registracija iki gegužės 15 d.: SALTO-YOUTH

Liepos 11-16 d., 2022 | Atėnai, Graikija

8 %. Tai apytikslis procentas nuo BVP, kurį Europoje sukuria socialinės ekonomikos (pilietinės visuomenės ir verslo) veiklos, taip pat apytikslis procentas darbo vietų, sukurtų socialinės ekonomikos iniciatyvomis! Ir jis kyla!

Nereikia atskirai pabrėžti pirmiau minėto fakto svarbos ir pasekmių. Žmonės, politinės struktūros ir pilietinė visuomenė mato socialinį verslumą kaip atsaką. Galbūt „verslo kūrimas kitaip“ gali išspręsti daugybę dabartinių iššūkių, tokių kaip galimybė įsidarbinti, bendruomenės plėtra, dalyvavimas, įtraukimas ir vertybių kaita.

Socialinis verslumas padeda jauniems žmonėms tobulėti asmeniškai, profesionaliai, siekti pokyčių ir dalyvauti, išgirsti savo balsą ir kurti teisingesnį pasaulį.

Erasmus+ iš dalies atliepia jaunų žmonių poreikius. Vyksta keli mokymo kursai, seminarai ir kiti renginiai, kurie labai sėkmingai skatina socialinės ekonomikos idėją. Kita vertus, susidaro įspūdis, kad naudojamas metodas, nukreiptas į įprastą tikslinę grupę. O kaip dėl visų tų jaunų žmonių, kurių kilmė yra priežastis, dėl kurios jie susiduria su socialine atskirtimi?

Jei socialinės ekonomikos iniciatyvos reaguoja į poreikių spragas, kas gali geriau jas nustatyti, išanalizuoti ir pasiūlyti būdus, kaip jas spręsti, jei ne žmonės, kurie susiduria su šia atskirtimi? Kas galėtų geriau žinoti, kaip spręsti pabėgėlių problemas per socialinę veiklą, nei pabėgėliai? Kas galėtų geriau žinoti, kaip spręsti kultūros trūkumo problemą marginalizuotoje bendruomenėje geriau nei ten gyvenantys jaunuoliai? Pavyzdžių galima rasti ir daugiau.

Tačiau taip pat kyla klausimas, kaip darbas su jaunimu prisitaiko arba turi prisitaikyti prie darbo aplinkos, kurioje yra atskiriami jauni žmonės?

Šiais mokymo kursais siekiame pašalinti šią spragą ir norime skatinti įtraukų darbo su jaunimu (remiantį mažiau galimybių turinčias grupes) požiūrį, sukuriantį erdvę eksperimentams ir pritaikytoms metodikoms bei siūlantį socialinę ekonomiką kaip priemonę asmeninei, socialinei ir darbo (re)integracijai.

Tikslas ir uždaviniai

Siekiama, kad savanoriai ir specialistai, dirbantys su jaunimu, įgytų reikiamų kompetencijų, įrankių ir žinių, reikalingų remti socialinės ekonomikos iniciatyvas, kurių imasi jaunimas, susiduriantis su atskirtimi.

Uždaviniai:

  • Skatinti ir įkvėpti lauko darbuotojus keisti darbo su socialinės ekonomikos iniciatyvomis su jaunimu, susiduriančiu su atskirtimi, paradigmas.
  • Ištirti ir suprasti socialinę ekonomiką ir socialines įmones
  • Pažintinių vizitų metu gyvai aplankyti socialines įmones
  • Atpažinti įtraukimo į socialinės ekonomikos iniciatyvų ypatumus
  • Simuliuojant socialinio verslo kūrimą stiprinti dalyvių kompetencijas ir žinias apie naudingus įrankius.

Tikslinė grupė:

  • Jaunimo darbuotojai
  • Jaunimo lyderiai
  • Bendruomenės darbuotojai
  • Mokymų vadovai ir fasilitatoriai
  • Socialinio verslo inkubatoriai/centrai

Galimi atsisiuntimai:

Registracija iki gegužės 15 d.: SALTO-YOUTH