Pažintinis vizitas

2022 kovo 21-15 d. | Jyväskylä, Suomija

Šis pažintinis vizitas supažindins dalyvius su Suomijos vieno langelio orientavimo centrais, kurie buvo pripažinti geriausia praktika ES, remiančia jaunų žmonių švietimą, mokymą ir užimtumą.

Šis pažintinis vizitas yra atšauktas/atidėtas! Planuojame naują šio pažintinio vizito datą, todėl artimiausiomis savaitėmis pasitikrinkite SALTO mokymų kalendorių dėl naujo renginio.

Šis pažintinis vizitas supažindins dalyvius su Suomijos vieno langelio orientavimo centrais, kuriuos Europos Komisija pripažino geriausia praktika Europos Sąjungoje, remiančia jaunų žmonių švietimą, mokymą ir užimtumą.

Vieno langelio orientavimo centrai yra skirti visiems jaunesniems nei 30 metų asmenims. Nesvarbu, ar problema didelė, ar maža, ar jaunam žmogui reikia greitos informacijos ar ilgalaikio palaikymo – vieno langelio orientavimo centras visada yra tinkama vieta ateiti. Vieno langelio orientavimo centrai siūlo pagalbą įvairiais su paties jaunuolio gyvenimu susijusiais klausimais, tokiais kaip studijos, darbo paieška, būstas ir rūpyba. Vieno langelio orientavimo centrų ir centruose dirbančių specialistų teikiamos paslaugos įvairiose vietovėse šiek tiek skiriasi.

Pažintinio vizito tikslai

Šis pažintinis vizitas supažindins dalyvius su įvairiais Suomijos kelių paslaugų centrų jaunimui modeliais. Bendras visų šių centrų tikslas – stiprinti jaunų žmonių socialinę įtrauktį, panaikinti jaunų žmonių skurdą ir pagerinti jų įsidarbinimo galimybes bei darbo rezultatus.

Šio pažintinio vizito metu sužinosite, kaip šie centrai sujungia skirtingų Suomijos sektorių specialistų patirtį ir įgūdžius bei kaip jie koordinuojami nacionaliniu lygmeniu. Aplankysime vietinį vieno langelio orientavimo centrą Jyväskylä mieste, kur vyks pažintinis vizitas. Pažintinis vizitas taip pat suteiks galimybę atrasti skirtingus metodus ir praktikas bei plėtoti naujas Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso projektų idėjas ir partnerystes.

Youth@Work Erasmus+ Nacionalinių agentūrų partnerystė jaunimo įsidarbinimo ir verslumo klausimais

Šis pažintinis vizitas yra „Youth@Work“ partnerystės dalis, kartu su kitais projektais, sprendžiantis jaunimo įsidarbinimo ir verslumo klausimus. Partnerystę organizuoja 16 Erasmus+ Nacionalinių agentūrų ir SALTO-YOUTH išteklių centrai. Daugiau apie Youth@Work galite sužinoti www.youthatworkpartnership.org ir mūsų socialinės žiniasklaidos kanaluose (nuorodų ieškokite renginio programoje).

Šis pažintinis vizitas prisideda prie „Youth@Work“ tikslo sukurti platformą skirtą dalintis praktikomis ir kurti partnerystes, siekiant geriau remti jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes ir verslumą visoje Europoje bei kaimyniniuose partnerių regionuose.

Kas gali registruotis?

Pareiškėjai iš jaunimo užimtumo ir darbo su jaunimu sektoriaus sričių.

Darbo su jaunimu sektorius – tai tiesioginis darbas su jaunimu už formaliojo švietimo įstaigų ribų. Tikimasi, kad dalyviai pristatys organizaciją, organizuojančią veiklą, kuri didina jaunimo įsidarbinimo galimybes.

Pareiškėjai, turintys didelį asmeninį susidomėjimą, bet neturintys atitinkamos sąsajos su darbu su jaunimu ir užimtumo sritimi, nėra skatinami registruotis. Pažintinis vizitas skirtas profesiniam ir organizaciniam tobulėjimui, o ne tobulinimuisi dėl savo interesų.

Rekomenduojama:

Jaunimo darbuotojams, mokymų vadovams, jaunimo lyderiams, jaunimo projektų vadovams, jaunimo politikos formuotojams, jaunimo užimtumo darbuotojams

Registracija: SALTO-YOUTH platformoje