Seminaras

2022 kovo 21-25 d. | Liuksemburgo miestas, Liuksemburgas

Akcentuosime žiniasklaidos ir informacinio raštingumo (ŽIR) svarbą darbe su jaunimu, remsimės jaunimo informavimo paslaugų teikėjų požiūriu ir perkelsime jį į kitas šio lauko sritis, aptarsime naujus pokyčius ir jų įtaką darbui su jaunimu.

Vienintelis nuolatinis dalykas yra pokyčiai – tai ypač sakytina apie jaunų žmonių gyvenimą ir aplinką, taigi ir apie darbą su jaunimu. Be to, praėję metai visiems buvo ypač sudėtingi. COVID-19 pandemija, be grėsmės sveikatai, taip pat paveikė jaunimo nedarbą, jaunų žmonių psichinę sveikatą ir jų teises. Kaip jaunimo darbas gali reaguoti į šiuos naujus iššūkius, bandydamas (o kartais ir nesėkmingai) siūlyti vis daugiau paslaugų internetu? Seminare bus aptariami jaunimo informavimo teikėjų pasiūlyti sprendimai, kurie yra perkeliami į visą jaunimo sektorių, siekiant, kad jaunimo paslaugos galėtų toliau tobulėti ir būti aktualios savo tikslinei grupei.

Seminare daugiausia dėmesio bus skiriama žiniasklaidos ir informacinio raštingumo temoms bei nagrinėjama jų svarba įvairiose darbo su jaunimu srityse, taip pat poveikis skirtingiems, bet neatsiejamiems aspektams, tokiems kaip: kritinis mąstymas, informacijos ir žiniasklaidos vertinimas, kova su dezinformacija, jaunų žmonių poreikiai, popandeminė Europa, jaunimo paslaugų tvarumas, smurtinio jaunimo ekstremizmo prevencija, jaunimo paslaugų dizainas. Žiniasklaidos ir informacinio raštingumo įgūdžiai ne tik daro jaunus žmones atsparius įvairioms manipuliacijoms, bet ir prisideda prie jų aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo. Kita vertus, jaunimo darbuotojai taip pat turi ugdyti savo žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, kad galėtų įveikti šiuos iššūkius. Įvairios veiklos, gerųjų praktikų pavyzdžiai ir dalijimasis tarp dalyvių iliustruos temas ir skatins kūrybišką mąstymą.

Seminaro tikslai:

• Padėti jaunimo darbuotojams tobulinti savo įgūdžius atsižvelgiant į jų darbo ir programos prioritetus;

• Nagrinėti su darbu su jaunimu susijusias temas, reaguojant į esamą kontekstą ir poreikius šioje srityje;

• Padėti jaunimo darbuotojams įgyti įgūdžių, kuriuos jie galėtų panaudoti kasdieniame darbe su jaunimu;

• Skatinti ateities projektų idėjas ir bendradarbiavimą aptariamose srityse.

Tikslai:

• Rasti atsakymus į jaunų žmonių poreikius popandeminėje Europoje, įskaitant:

• ugdyti medijų ir informacinio raštingumo įgūdžius;

• kovoti su dezinformacija ir skatinti kritinį mąstymą;

• suteikti prieigą prie informacijos – prieigą prie jaunų žmonių teisių;

• siūlyti žalesnes jaunimo paslaugas;

• vykdyti manipuliavimo dezinformacija pasekmių prevenciją;

• maksimaliai išnaudoti esamas priemones ir išteklius;

• permąstyti ir pritaikyti gerosios praktikos pavyzdžius;

• plėtoti kūrybinius sprendimus šiose srityse;

• įgyti įgūdžių šiems rezultatams įgyvendinti.

Dalyviai bus apgyvendinti vienviečiuose kambariuose.

!!Šiuo metu seminaras priklauso 2G ​​sistemai (skiepytiems arba pasveikusiems nuo Covid asmenims). Turint tik PGR testus dalyvauti neleidžiama.

Galimi atsisiuntimai:

• TCA ŽIR programos projektas v1.JPG

Rekomenduojama:

Jaunimo darbuotojams, jaunimo lyderiams, jaunimo projektų vadovams, jaunimo treneriams, suaugusiems, dirbantiems ar savanoriaujantiems jaunimo srityje

Registracija iki vasario 4 d.: SALTO-YOUTH