Šioje skiltyje rasite informaciją apie programos „Erasmus+“ rezultatus sporto srityje 2023 metais: finansuotų projektų sąrašus, atliktus tyrimus ir pan. Sporto srities projektai decentralizuotu būdu finansuojami nuo 2023 m.