Šioje skiltyje rasite informaciją apie programos „Erasmus+“ rezultatus 2019 metais: finansuotų projektų informaciją, projektų sąvadus, atliktus tyrimus ir pan.