Pradžia

>

Kontaktai

Bendrieji kontaktai

Švietimo mainų paramos fondas

A.

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

T.

+370 607 12 684

A.

Gedimino pr. 28, LT-01104, Vilnius

Švietimo mainų paramos fondas

Aukštojo mokslo sritis

Mobilumas Programos šalyse / Erasmus aukštojo mokslo chartija

Roberta Čepulytė

roberta.cepulyte@smpf.lt

+370 658 69 427

Mobilumas šalyse Partnerėse

Vitalij Zenčenko

vitalij.zencenko@smpf.lt

+370 667 59 896

Strateginės partnerystės / Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių / Aukštojo mokslo žinių sąjungos

Valda Liudavičienė

valda.liudaviciene@smpf.lt

+370 685 74 067

Mobilumas Programos šalyse

Augustė Jalinskaitė

auguste.jalinskaite@smpf.lt

+370 644 21 151

Mobilumas su partnerėmis šalimis / KA1 Jungtinės MA programos / KA2 Paskolos magistro stipendijoms / KA2 Gebėjimų stirpinimo projektai su šalimis partnerėmis / Jean Monnet

Skaistė Mickūnaitė

skaiste.mickunaite@smpf.lt

+370 667 59906

Bendrojo ugdymo sritis

Mobilumo projektai

Reda Prialgauskytė

reda.prialgauskyte@smpf.lt

+370 658 69 383

Mobilumo projektai

Irma Vyšniauskienė

irma.vysniauskiene@smpf.lt

+370 658 69 389

Strateginės partnerystės / Mokyklų mainų partnerystės

Sigita Šližauskaitė

sigita.slizauskaite@smpf.lt

+370 658 78 355

Strateginės partnerystės / Mokyklų mainų partnerystės

Kotryna Adomėlytė

kotryna.adomelyte@smpf.lt

+370 658 78 091

Strateginės partnerystės / Mokyklų mainų partnerystės

Ieva Budrienė

ieva.budriene@smpf.lt

+370 658 78 821

Strateginės partnerystės / Mokyklų mainų partnerystės

Janina Maldžiūtė

janina.maldziute@smpf.lt

+370 658 69 437

Strateginės partnerystės / Mokyklų mainų partnerystės

Akvilė Girdzijauskaitė

akvile.girdzijauskaite@smpf.lt

+370 655 63 576

Profesinio mokymo sritis

Mobilumo projektai

Urtė Savickienė

urte.savickiene@smpf.lt

+370 658 69 385

Mobilumo projektai

Jurgita Melaikienė

jurgita.melaikiene@smpf.lt

+370 658 02 373

Mobilumo projektai / Profesinio mokymo mobilumo chartija

Sandra Mažulytė

sandra.mazulyte@smpf.lt

+370 658 79 003

Profesinio mokymo mobilumo chartija

Kristina Kuzmaitė

kristina.kuzmaite@smpf.lt

+370 685 72 356

Strateginės partnerystės / Sektoriaus įgūdžių sąjungos

Sigita Remeikienė

sigita.remeikiene@smpf.lt

+370 658 69 387

Strateginės partnerystės

Ingrida Meižienė

ingrida.meiziene@smpf.lt

+370 685 63 329

Suaugusiųjų švietimo sritis

Mobilumo projektai

Jurgita Melaikienė

jurgita.melaikiene@smpf.lt

+370 658 02 373

Mobilumo projektai

Urtė Savickienė

urte.savickiene@smpf.lt

+370 658 69 385

Strateginės partnerystės

Ingrida Meižienė

ingrida.meiziene@smpf.lt

+370 685 63 329

Strateginės partnerystės

Edita Trečiokienė

edita.treciokiene@smpf.lt

+370 658 57 669

Strateginės partnerystės

Viktorija Malinauskienė

viktorija.malinauskiene@smpf.lt

+370 602 64 819

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Jaunimo mainai

Projektų koordinatorius

Justinas Danaitis

justinas@jtba.lt

+370 606 98 294

Jaunimo darbuotojų mobilumas

Projektų koordinatorė

Monika Paulauskaitė

monika@jtba.lt

+370 607 20 631

Strateginės partnerystės / Jaunimo dialogas

Projektų koordinatorė

Eglė Poteliūnė

egle@jtba.lt

+370 607 20 581

Ryšiai su visuomene

Komunikacijos koordinatorė

Brigita Katinaitė

brigita@jtba.lt

+370 607 20 654