Pradžia

>

Kontaktai

Bendrieji kontaktai

Švietimo mainų paramos fondas

A.

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

T.

+370 634 08299

A.

Vytenio g. 6, LT-03113, Vilnius

Švietimo mainų paramos fondas

Aukštojo mokslo sritis

Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (EK ir LR valstybės biudžeto lėšos), (KA131, KA103) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams, (KA130, KA108) / Erasmus aukštojo mokslo chartija / „European Student Card“ iniciatyva

Roberta Čepulytė

roberta.cepulyte@smpf.lt

+370 658 69 427

Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (EK ir LR valstybės biudžeto lėšos) (KA131, KA103, KA107)/ Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams (KA130, KA108) / Erasmus aukštojo mokslo chartija

Augustė Jalinskaitė

auguste.jalinskaite@smpf.lt

+370 644 21 151

Aukštojo mokslo studentų mobilumo projektai (ESF lėšos, KA131, KA103, KA107) / Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (EK ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA107, KA131, KA103)

Loreta Budiukienė

loreta.budiukiene@smpf.lt

+ 370 667 59 898

Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA107, KA171)

Vitalij Zenčenko

vitalij.zencenko@smpf.lt

+370 667 59 896

Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (KA107, KA171)/ Jungtinės MA programos / Paskolos magistro stipendijoms / Gebėjimų vystymo projektai su trečiosiomis šalimis / Programa „Jean Monnet“

Greta Kiškienė

greta.kiskiene@smpf.lt

+370 667 59 906

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220, KA203, KA226) / Papildomos paramos individualių poreikių turintiems asmenims aukštojo mokslo srityje projektai

Valda Liudavičienė

valda.liudaviciene@smpf.lt

+370 685 74 067

Bendradarbiavimo partnerystės, (KA220, KA203, KA226) / Inovacijų sąjungų projektai

Miglė Trinkūnaitė

migle.trinkunaite@smpf.lt

+370 658 78 809

Bendrojo ugdymo sritis

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Reda Prialgauskytė

reda.prialgauskyte@smpf.lt

+370 658 69 383

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Irma Vyšniauskienė

irma.vysniauskiene@smpf.lt

+370 658 69 389

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Laura Šlepavičienė

laura.slepaviciene@smpf.lt

+370 699 35 072

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Marija Bakaitė

marija.bakaite@smpf.lt

+370 685 70 762

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Kotryna Adomėlytė

kotryna.adomelyte@smpf.lt

+370 658 78 091

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Sigita Šližauskaitė

sigita.slizauskaite@smpf.lt

+370 658 78 355

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Ieva Budrienė

ieva.budriene@smpf.lt

+370 658 78 821

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Akvilė Girdzijauskaitė

akvile.girdzijauskaite@smpf.lt

+370 655 63 576

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Janina Maldžiūtė

janina.maldziute@smpf.lt

+370 658 69 437

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Rūta Marija Klimantavičė

ruta.klimantavice@smpf.lt

+370 658 79 140

Profesinio mokymo sritis

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Urtė Savickienė

urte.savickiene@smpf.lt

+370 658 69 385

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Jurgita Melaikienė

jurgita.melaikiene@smpf.lt

+370 658 02 373

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Sandra Mažulytė

sandra.mazulyte@smpf.lt

+370 658 79 003

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Sigita Remeikienė

sigita.remeikiene@smpf.lt

+370 658 69 387

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Ingrida Meižienė

ingrida.meiziene@smpf.lt

+370 685 63 329

Suaugusiųjų švietimo sritis

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Jurgita Melaikienė

jurgita.melaikiene@smpf.lt

+370 658 02 373

Mobilumo projektai (KA121, KA122) / Mobilumo akreditacija (KA120)

Urtė Savickienė

urte.savickiene@smpf.lt

+370 658 69 385

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Ingrida Meižienė

ingrida.meiziene@smpf.lt

+370 685 63 329

Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) / Mažos apimties partnerystės (KA210)

Edita Trečiokienė

edita.treciokiene@smpf.lt

+370 658 57 669

Sporto sritis

Skyriaus vadovė

Monika Skaringaitė

monika.skaringaite@smpf.lt

+370 699 45 966

Projektų koordinatorė

Viktorija Malinauskienė

viktorija.malinauskiene@smpf.lt

+370 602 64 819

Jaunimo reikalų departamentas

Jaunimo mainai

Projektų koordinatorė

Rugilė Stakėnaitė

rugile@jtba.lt

+370 606 98 294

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas

Projektų koordinatorė

Monika Paulauskaitė

monika@jtba.lt

+370 607 20 631

Partnerystės bendradarbiavimui

Projektų koordinatorė

Eglė Poteliūnė

egle@jtba.lt

+370 607 20 581

Jaunimo dalyvavimo veiklos

Projektų koordinatorė

Evelina Stanaitienė

evelina.s@jtba.lt

+370 671 69348