Pradžia

>

Kontaktai

Bendrieji kontaktai

Švietimo mainų paramos fondas

A.

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

T.

+370 607 12 684

A.

Vytenio g. 6, LT-03113, Vilnius

Švietimo mainų paramos fondas

Aukštojo mokslo sritis

Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (EK ir LR valstybės biudžeto lėšos) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams / Erasmus aukštojo mokslo chartija / „European Student Card“ iniciatyva

Roberta Čepulytė

roberta.cepulyte@smpf.lt

+370 658 69 427

Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (EK ir LR valstybės biudžeto lėšos) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams / Erasmus aukštojo mokslo chartija

Augustė Jalinskaitė

auguste.jalinskaite@smpf.lt

+370 644 21 151

Aukštojo mokslo studentų mobilumo projektai (ESF lėšos)

Loreta Budiukienė

loreta.budiukiene@smpf.lt

+ 370 667 59 898

Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (EK ir LR biudžeto lėšos)

Vitalij Zenčenko

vitalij.zencenko@smpf.lt

+370 667 59 896

Bendradarbiavimo partnerystės / Papildomos paramos individualių poreikių turintiems asmenims aukštojo mokslo srityje projektai/ Inovacijų sąjungų projektai

Valda Liudavičienė

valda.liudaviciene@smpf.lt

+370 685 74 067

Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (EK ir LR biudžeto lėšos) / Jungtinės MA programos / Paskolos magistro stipendijoms / Gebėjimų vystymo projektai su trečiosiomis šalimis / „Jean Monnet“

Skaistė Mickūnaitė

skaiste.mickunaite@smpf.lt

+370 667 59 906

Bendradarbiavimo partnerystės

Miglė Trinkūnaitė

migle.trinkunaite@smpf.lt

+370 658 78 809

Bendrojo ugdymo sritis

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Reda Prialgauskytė

reda.prialgauskyte@smpf.lt

+370 658 69 383

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Irma Vyšniauskienė

irma.vysniauskiene@smpf.lt

+370 658 69 389

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Laura Šlepavičienė

laura.slepaviciene@smpf.lt

+370 699 35 072

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Marija Bakaitė

marija.bakaite@smpf.lt

+370 685 70 762

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Kotryna Adomėlytė

kotryna.adomelyte@smpf.lt

+370 658 78 091

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Sigita Šližauskaitė

sigita.slizauskaite@smpf.lt

+370 658 78 355

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Ieva Budrienė

ieva.budriene@smpf.lt

+370 658 78 821

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Akvilė Girdzijauskaitė

akvile.girdzijauskaite@smpf.lt

+370 655 63 576

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Janina Maldžiūtė

janina.maldziute@smpf.lt

+370 658 69 437

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Rūta Marija Klimantavičė

ruta.klimantavice@smpf.lt

+370 658 79 140

Profesinio mokymo sritis

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Urtė Savickienė

urte.savickiene@smpf.lt

+370 658 69 385

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Jurgita Melaikienė

jurgita.melaikiene@smpf.lt

+370 658 02 373

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Sandra Mažulytė

sandra.mazulyte@smpf.lt

+370 658 79 003

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Sigita Remeikienė

sigita.remeikiene@smpf.lt

+370 658 69 387

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Ingrida Meižienė

ingrida.meiziene@smpf.lt

+370 685 63 329

Suaugusiųjų švietimo sritis

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Jurgita Melaikienė

jurgita.melaikiene@smpf.lt

+370 658 02 373

Mobilumo projektai / Mobilumo akreditacija

Urtė Savickienė

urte.savickiene@smpf.lt

+370 658 69 385

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Ingrida Meižienė

ingrida.meiziene@smpf.lt

+370 685 63 329

Bendradarbiavimo partnerystės / Mažos apimties partnerystės

Edita Trečiokienė

edita.treciokiene@smpf.lt

+370 658 57 669

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Jaunimo mainai

Projektų koordinatorė

Rugilė Stakėnaitė

rugile@jtba.lt

+370 606 98 294

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas

Projektų koordinatorė

Monika Paulauskaitė

monika@jtba.lt

+370 607 20 631

Partnerystės bendradarbiavimui

Projektų koordinatorė

Eglė Poteliūnė

egle@jtba.lt

+370 607 20 581

Ryšiai su visuomene

Komunikacijos koordinatorė

Brigita Katinaitė

brigita@jtba.lt

+370 607 20 654