Visos paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Elektroninės paraiškų formos pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Primename, jog nuo 2019 m. spalio 15 d. atsinaujino programos „Erasmus+“ dokumentų valdymo ir organizacijų registravimo sistema. PIC kodus keičia Organizacijų ID kodai.

Organizacijoms, kurios jau buvo užregistruotos URF sistemoje ir turėjo jai suteiktą PIC kodą, iš naujo registruotis Organizacijų registravimo sistemoje (angl. EAC Organisation Registration System) nereikia. Organizacijų kodai buvo suteikti automatiškai visoms institucijoms, turinčioms PIC kodus.

Prieš pradedant pildyti paraiškos formą prašome prisijungti prie naujos Organizacijų registravimo sistemos ir sužinoti savo OID kodą. 

Organizacijų registravimo sistemą pasiekti galite čia.

Visą aktualią informaciją apie paraiškų teikimą ir su paraiška pateikiamus priedus rasite skiltyje „Programos vadovas ir kiti dokumentai“ „Partnerysčių projektams“ arba „Mobilumo projektams“.