Valiutų konvertavimas į eurus

Pirmojo ir antrojo pagrindinio veiksmo projektams, finansuotiems iki 2023 metų ir Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos projektams

Kaip nurodoma Dotacijų sutartyse, prašymuose atlikti mokėjimus, Dotacijų gavėjai visas sumas turi nurodyti eurais: „Jei išlaidos patirtos kita valiuta, Dotacijų gavėjai turi į eurus konvertuoti visas kita valiuta patirtas išlaidas pagal mėnesio kursą, kurį nustato ir savo tinklalapyje paskelbia Europos Komisija, taikoma tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji iš dviejų šalių.“

Europos Komisijos nustatomus oficialius valiutų kursus galite rasti čia: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en

Valiutų kursas keičiamas kas mėnesį, atkreipiame Dotacijų gavėjų dėmesį į tai, kad jiems reikia pasirinkti Dotacijos sutarties pasirašymo datas, ir pasirinkti tą mėnesį, kai Dotacijos sutartį pasirašė antroji iš sutarties šalių (Švietimo mainų paramos fondas arba Jaunimo reikalų agentūra).

Pirmojo ir antrojo pagrindinio veiksmo projektams, finansuotiems nuo 2023 metų

Konvertuojant valiutas Dotacijų gavėjai turi vadovautis Dotacijos sutarties 21.3 straipsniu.