Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI) turi galimybę teikti paraiškas papildomai dotacijai, kuri skiriama studentams, absolventams, dėstytojams ir darbuotojams, dalyvaujantiems programos „Erasmus+“ (toliau – Programa) mobilumo mokymo ir mokymosi tikslais projektuose. Papildoma dotacija skiriama programos dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, remiantis realiai patirtomis išlaidomis. Vadovaujantis programos vadovu, mažiau galimybių turintis asmuo, apibrėžiamas ir kaip programos dalyvis, kuris dėl savo fizinės, protinės ar kitos negalios (neįgalumas, lėtinės ligos ir kt.) negali dalyvauti mobilumo projekte be papildomos dotacijos.

Programos mobilumo projektų mažiau galimybių turintiems dalyviams taikomos taisyklės

 2019-2020 m. programos mobilumo projektams taikomos taisyklės2021 m. programos mobilumo projektams taikomos taisyklės
IŠVYKSTANTYS
Studentų, absolventų, dėstytojų ir darbuotojų išvykstamasis mobilumasLietuvos MSI dalyviai atrinkti dalyvauti programos mobilumo mokymo ir mokymosi tikslais projektuose, t. y. studentai, vyksiantys į dalines studijas ir (arba) praktiką į priimančiąją užsienio instituciją; absolventai, vyksiantys į absolventų praktiką; dėstytojai, vyksiantys į mokymo ir mokymosi vizitus užsienio priimančiosiose institucijose; darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio priimančiosiose institucijose.
ATVYKSTANTYS
Dėstytojų atvykstamasis dėstymo mobilumasProgramos ir šalių Partnerių aukštųjų mokyklų, įmonių ar organizacijų (neturinčių ECHE) atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.Programos šalių aukštųjų mokyklų, įmonių ar organizacijų (neturinčių ECHE) atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
Dėstytojų ir darbuotojų atvykstamasis mokymosi mobilumasŠalių Partnerių aukštųjų mokyklų atstovai, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamus mokymosi vizitus Lietuvos aukštosiose mokyklose.Atvykstamasis mobilumas iš šalių Partnerių nefinansuojamas
Studentų atvykstamasis mobilumasStudentai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamas dalines studijas ir (arba) praktiką Lietuvos aukštosiose mokyklose.  Atvykstamasis mobilumas iš šalių Partnerių nefinansuojamas

Papildomos dotacijos paraiškos teikimas

MSI papildomos dotacijos paraiškas teikia Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas) ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki dalyvio išvykimo į studijas, praktiką, dėstymo arba mokymosi vizitą el. paštu HEKA1papildomadotacija@smpf.lt.

Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina Fondo darbuotojai. Direktoriaus įsakymu patvirtina Paraiškų registravimo ir tinkamumo tvirtinimo komisija teikia siūlymus Fondo direktoriui dėl paraiškų finansavimo. Papildomos dotacijos projektai tvirtinami Fondo direktoriaus įsakymu. Paraiška turi būti patvirtinta MSI teisinio atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Paraiškos forma papildomai dotacijai puslapio apačioje.

Papildomos dotacijos skyrimas:

  • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t.y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildoma dotacija, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Paraiškoje turi būti nurodytos priemonių ir (arba) paslaugų kainos mobilumo projekto vizito šalyje.
  • Programos dalyvio lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.
  • 2021 m. programos kvietimo išlaidoms, susijusioms su MSI studentų ir darbuotojų su fizine, protine ar kita negalia, mobilumo veiklos organizavimui. 100,00 Eur fiksuota norma skiriama MSI už dotaciją gavusio dalyvio mobilumo suorganizavimą. 2019–2020 m. programos mobilumo projektuose 100,00 Eur fiksuota norma MSI už mažiau galimybių turinčio dalyvio veiklos organizavimą neskiriama.

Atsiskaitymas už skirtą papildomą dotaciją

Programos mobilumo projekto vizito dalyvis teikia ataskaitą MSI. Vadovaujantis MSI vidine tvarka mobilumo projekto vizito dalyvis teikia MSI išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas (pvz.: sąskaitų-faktūrų, nuomos būsto sutarčių, mokėjimo pavedimo kopijos ir pan.).

Kilus klausimų prašome kreiptis į Fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatores:

Valdą Liudavičienę tel. +370 685 74 067, el. paštu valda.liudaviciene@smpf.lt

Miglę Trinkūnaitę tel. +370 658 78 809, el. paštu migle.trinkunaite@smpf.lt

Laukiame jūsų paraiškų!