Kauno šv. Roko mokykla tapo pirmąja organizacija Lietuvoje, išsiuntusia grupę jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių, kartu su lydinčiais asmenimis į kelionę po Europą, kuriai finansavimas skirtas pagal programos „Erasmus+“ „DiscoverEU“ įtraukties veiksmą. Penkių žmonių grupė traukiniais pasiekė Romą, patyrė netikėtų iššūkių, pavargo, bet tvirtina, kad tai buvo labiausiai jų pasaulį praplėtusi patirtis.

Kauno šv. Roko mokykla – pirmoji Lietuvoje išsiuntusi mažiau galimybių turinčių aštuoniolikmečių grupę kelionei po Europą, pasitelkusi naują Europos Sąjungos programos „Erasmus+“  teikiamą galimybę jaunimui – „DiscoverEU“ įtraukties veiksmą.

Du negalią turintys jaunuoliai ir trys juos lydėję mokyklos darbuotojai traukiniais nukeliavo iki Romos. Jie aplankė Varšuvą, Prahą, Vieną, Romą, Vatikaną.

Projekto koordinatorius, šv. Roko mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gediminas Kaminskas, sakė, kad kelionė buvo kupina ne tik įspūdžių, bet ir iššūkių.

„Pateikti paraišką nėra labai sudėtinga. Kur kas sudėtingiau yra susiplanuoti kelionę ir ją įgyvendinti. Juk reikia susigaudyti Europos geležinkelių sistemoje, nesutrikti, jeigu paskutinę minutę atmetama traukinio rezervacija, susirasti tinkamus būstus.  Tačiau, kai kartu keliauja visa komanda – iššūkius įveikti yra kur kas lengviau. O vietoje jų atmintyje išlieka auginusios patirtys, įspūdingi miestų ir kraštovaizdžių vaizdai, driekęsi pro traukinių langus. „DiscoverEU“ šiems jaunuoliams suteikė galimybę pirmąkart išvykti į užsienį. Įgyta patirtis – kitų kultūrų, kitų šalių, kitokių žmonių pamatymas, praplėstas jaunų žmonių pasaulis, supratimai ir žinios, kurios pravers visose gyvenimo srityse”, – mintimis dalijosi G. Kaminskas.  

Keturiolika dienų trukusi kauniečių kelionė po Europą – projekto „Ekologija Europos senamiesčiuose“! dalis. ES finansavimo dėka mažiau galimybių turintys jauni žmonės, kaip ir kiti „DiscoverEU“ dalyviai, turi lygias galimybes keliauti ir taip pažinti Europos miestų architektūrą, kultūras, ekologinius sprendimus. Judėdami po Europos senamiesčius, mokiniai gilino pažintines, komunikacines ir kitas kompetencijas, ir, atkreipdami dėmesį į ekologinius sprendimus, ugdėsi atsakingą požiūrį į vartojimą, gamtą bei klimato kaitos problemas. Šis projektas jaunuoliams padėjo subręsti kaip asmenybėms bei išugdyti įgūdžius keliauti ateityje.

„Kitoms organizacijoms, kuriose ugdomi 18-kos metų mažiau galimybių turintys žmonės linkiu išdrįsti teikti paraišką šiam naujam „Erasmus+“ veiksmui. Svarbiausia turėkite žmogų, kuris moka anglų kalbą, turi patirties organizuoti privačias keliones ir nusiteikite reaguoti lanksčiai, kai kelionėje iškyla įvairių iššūkių. Iš kelionės grįžę jauni žmonės tvirtino, kad pavargo, tačiau jaučiasi nuostabiai“, – įkvėpimu ir patarimais dalijosi G. Kaminskas. 

Savo kelionės įspūdžiais su nuotraukomis grupė dalijosi mokyklos Facebook paskyroje.

Programos lėšomis yra kompensuojamos visos grupės kelionės išlaidos, įskaitant specialius pervežimus, jeigu to reikia, jaunuoliams, turintiems mažiau galimybių. Taip pat kiekvienam grupės nariui suteikiami dienpinigiai, už kuriuos keliautojai padengia būsto, maisto ir kitas savo išlaidas.

Jeigu keliaujantis aštuoniolikmetis turi specialių poreikių, pavyzdžiui, jam reikalingas lydintis asmuo, specialiai pritaikytas būstas arba jis stokoja finansų kuprinei, lagaminui ar batams – visa tai irgi gali būti kompensuota programos lėšomis.

Už kelionės organizavimą ir vykdymą atsakinga projektą teikusi ir finansavimą gavusi organizacija.

Įgyvendinant „DiscoverEU“ įtraukties projektus vieno–penkių mažiau galimybių turinčių jaunuolių iš tos pačios šalies grupė gali iki 30 dienų keliauti Europoje. Projekte numatytas mokymosi laikotarpis keliaujant apima planavimo, pasirengimo ir įgyvendinimo veiklą prieš „DiscoverEU“ kelionę, jos metu bei tolesnę susijusią veiklą kelionei pasibaigus.

Projektą įgyvendina viena ar kelios organizacijos ar neformaliosios jaunimo grupės, siunčiančios vieną ar kelias dalyvių grupes į „DiscoverEU“ kelionę. „DiscoverEU“ įtraukties projektas turėtų derėti su jį įgyvendinančios organizacijos tikslais ir poreikiais.

„DiscoverEU“ įtraukties projektai turėtų padėti tiek juose dalyvaujančioms organizacijoms, tiek veikloje dalyvaujantiems jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į visus etapus ir išplėsti savo mokymosi patirtį.

Daugiau informacijos apie „DiscoverEU“ skaitykite DiscoverEU.lt

  • Prahoje
  • Kelionėje išmokstama naudoti žemėlapiais
  • Traukinyje
  • Vatikane
  • Laukiant traukinio
  • Romoje
  • Autentiška itališka pica
  • Nuostabu pamatyti, kaip iš tikrųjų auga apelsinai
  • Vaizdai pro traukinio langą
  • Vaizdai pro traukinio langą