Nepaisant neramumų Europoje, Marijampolės Sūduvos gimnazijos komanda (6 mokiniai ir 2 lydintys mokytojai) dalyvavo jau ketvirtajame „Erasmus+“ projekto „Participation of pupils in European Schools: How Democratic are our schools for pupils in Europe?“ susitikime, kuris vyko 2022 m. balandžio 10–16 d. Bukarešte, Rumunijoje. Šio susitikimo tikslas buvo paruošti praktines gaires veiklų, skatinančių mokinių dalyvavimą mokyklos gyvenime ir už jos ribų, remiantis demokratiškumo principais.

Bukarešto „Liceul Technologic Sfantul Pantelimon“ mokykla buvo paruošusi programą, kuri apėmė ne tik edukacinius aspektus, bet ir kultūrinius, istorinius objektus / šaltinius, kurie padėjo pažinti šios šalies istoriją ir kelią į demokratiją. Pirmomis dienomis mokiniai pristatė savo namų darbus, aptardami mokyklose egzistuojančias problemas ir kaip pavyko jas spręsti. Buvo įdomu klausyti mokinių įžvalgų apie praktinį problemų sprendimo žingsnių įgyvendinimą, su kokiomis kliūtimis susidūrė, kokių rezultatų pavyko pasiekti ir ką patartų kitiems mokiniams, kurie norėtų spręsti panašią problemą savo mokyklose.

Apsilankymas Peleš ir Brano pilyse, Parlamento rūmuose, „lobių ieškojimas“ Bukarešto senamiestyje atskleidė daug įdomių faktų apie šalies istoriją, vystymąsi, legendas. Kūrybinės dirbtuvės apie praktines veiklas, skatinančias mokinių dalyvavimą, leido mokiniams patiems tapti mokytojais ir paruošti medžiagą, tinkamą naudoti pamokų / renginių metu ir ugdančią demokratiškumo idėjų  taikymą mokyklos gyvenime ir už jos ribų. Kaip kalbėti viešai, kaip sudaryti kalbos planą, kaip rašyti kreipimąsi mokyklos administracijai, kaip elgtis diskusijos metu – tai tik keletas temų, kurių pagrindu mokiniai ieškojo ir kūrė praktines gaires, kurias galės taikyti savo mokyklose, norint paskatinti kitus tapti aktyviais bei labiau pasitikinčiais imtis iniciatyvos ir siekti pokyčių.

Visos savaitės veiklų metu mokiniai dirbo tarptautinėse grupėse, kas skatino juos dalintis idėjomis, keistis informacija, bendrauti užsienio kalba. Savaitės pabaigoje kiekviena grupė pristatė savo patirtis pasirinkta forma, pasidžiaugė naujai užmegztais ryšiais ir, žinoma, tarptautinių projektų teikiama nauda ir galimybėmis.

Projektui einant į pabaigą ir likus tik vienam paskutiniam susitikimui Vokietijos mokykloje, skubame dalintis įgytomis žiniomis ir patirtimi ir nekantriai laukiame naujų galimybių mokytis per tarptautinį bendradarbiavimą.