Kas yra kritinis medijų raštingumas ir kodėl jis svarbus?

Kritinio medijų raštingumo sąvoka, nors ir nėra nauja, bet mums dar neįprasta. Dažniausiai apsiribojame medijų raštingumo sąvoka, turėdami galvoje kritišką medijų turinio vertinimą. Kritinis medijų raštingumas yra šiek tiek platesnė samprata, apimanti informacijos paiešką ir atranką, kritinę teksto analizę ir medijų teksto kūrimą, informacijos perteikimą ir priėmimą bei vertinimą, išvadų darymą. Kritinis medijų raštingumas reiškiasi išankstinio nusistatymo, šališkų nuostatų, klaidinančios informacijos atpažinimu, skaitmeninės žiniasklaidos technologijų vietos visuomenėje supratimu, tvirta ir pagrįsta asmenine pozicija medijų ir jomis perteikiamo turinio atžvilgiu.

Tyrimai rodo, kad kuo anksčiau ir kuo kryptingiau, sistemiškiau ugdomas bei lavinamas kritinis medijų raštingumas, tuo geriau susidorojama su iššūkiais, kylančiais virtualioje erdvėje. Bendrojo ugdymo mokyklose reikalai šia kryptimi yra gerokai pasistūmėję – parengta nemažai programų, įvykdyta mokymų, medijų raštingumo kompetencija yra įtraukta ne tik į vaikų ugdymo, bet ir į mokytojų rengimo programas. Tačiau neformalusis suaugusiųjų švietimas ir suaugusiųjų mokymas sulaukia kur kas mažiau dėmesio. Pavienės programos, skirtos suaugusiesiems besimokantiems, dažniausiai yra trumpalaikės, fragmentiškos. Jų įgyvendinimui pasitelkiami žurnalistai, medijų specialistai, kurie nedirba neformaliojo suaugusiųjų švietimo lauke. O suaugusiųjų mokytojai, dirbantys suaugusiųjų mokyklose, neformaliojo ugdymo, pagalbos šeimai centruose, neturi reikiamų žinių ir kompetencijų tokių programų įgyvendinimui.

Todėl Šiuolaikinių didaktikų centras drauge su kolegomis iš „Planeta Ciencias“ (Ispanija), „ItFeV – the Institute of Technology-oriented Women’s Education“ (Vokietija) ir „Apricot Training Management“ (Jungtinė Karalystė) nusprendė prisidėti prie šio trūkumo šalinimo, sukuriant tris intelektinius produktus, skirtus pastiprintini suaugusiųjų mokytojų ir suaugusiųjų besimokančiųjų kritinio medijų raštingumo kompetencijas ir suteikti praktinių įrankių darbui su šeimomis – tėvais ir seneliais.

Kodėl tėvai ir seneliai?

Turime kelis argumentus. Pirma, tėvai ir seneliai yra gana gausi, bet mažai paliesta suaugusiųjų besimokančiųjų auditorija, turint galvoje kritinį medijų raštingumą. Įprasta, kad jie dalyvauja įvairiose sveikatos, psichologinio, emocinio, kultūrinio ugdymo programose. Tačiau labai retai kada dalyvauja mūsų aptariamo pobūdžio programose. Antra, tėvų ir senelių indėlis į vaikų ugdymą yra neabejotinai svarbus. Jie gali papildyti tai, kas daroma mokyklose, ir paremti pedagogų pastangas ugdant kritinį požiūrį į medijas ir jų naudojimą. Trečia, tokios programos ne tik prisideda prie vaikų kritinio medijų raštingumo ugdymo, bet ir padeda mažinti kartų atotrūkį, puoselėja tarpusavio socialinius-emocinius ryšius.

Ką siūlo APRICOT programa?

Projekto metu sukurti trys intelektiniai produktai. Pirmasis, Medijų raštingumo mokymų programa bei medžiaga suaugusiųjų mokytojams, skirtas supažindinti su projekto tikslais, pagrindinėmis sąvokomis, metodologinėmis nuostatomis ir pagrindinėmis temomis. Šis produktas yra parengtas kaip praktinis instrumentų rinkinys, pritaikomas įvairiose kultūriniuose kontekstuose darbui su tėvais ir seneliais. Antrasis produktas – Medijų raštingumo metodologija ir medžiaga, yra skirta tėvams ir seneliams mokymuisi kartu su vaikais (anūkais) šeimoje. Tiek pirmasis, tiek antrais produktas yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Suaugusiųjų mokytojai, naudodami pirmąjį sau, kaip pagalbinę darbo priemonę, taip pat naudoja ir antrąjį – kaip medžiagą tėvams mokymų metu. Tėvai ir seneliai antrąjį intelektinį produktą gali naudoti ir savarankiškam mokymuisi. Trečiasis produktas, APRICOT istorijų rinkinys, yra suaugusiųjų mokytojų ir tėvų, dalyvavusiųjų projekte, pasakojimai apie savo bei programos ir metodikos išbandymo patirtis.

Projekto „APRICOT“ produktai yra sukurti anglų, lietuvių, ispanų ir vokiečių kalbomis, tad jų pasiekiamumo ir naudojimo galimybės yra tikrai plačios. Visi produktai yra randami projekto interneto svetainėje: https://apricot4parents.org, taip pat ir Šiuolaikinių didaktikų centro svetainėje: https://sdcentras.lt/projektai/apricot-mokomes-buti-ir-sugyventi-besikeicianciame-laike-demesingos-tevystes-ugdymo-programa/

Ką apie tai mano suaugusiųjų mokytojai ir tėvai?

Suaugusiųjų mokytojų tikslinei grupei atstovavo labai plati auditorija – tai ir dirbantys su tėvais, besilankančiais muziejuose, dalyvaujančiais neformaliose veiklose kartu su vaikais; socialiniai pedagogai, mokyklų psichologai, klasės auklėtojai, dirbantys su tėvais; andragogai, dirbantys su migrantais, pabėgėliais iš skirtingų šalių, bandančiais integruotis į konkrečios šalies gyvenimą kartu su savo vaikais. Ši plati suaugusiųjų mokytojų grupė gali būti laikoma mūsų intelektinių produktų bendraautore, nes ne tik dalyvavo mokymuose, bet ir teikė pasiūlymus programų tobulinimui, dalijosi savo patirtimi ir istorijomis. Visi be išimties liudijo, kad dalyvavimas projekte praplėtė jų profesinį ir asmeninį akiratį, pagilino žinias, suteikė daugiau pasitikėjimo, praturtino kultūriškai. Intelektinius produktus vertina kaip puikiai metodiškai parengtus ir lengvai adaptuojamus kiekvienam specifiniam kontekstui.

Tėvai, dalyvavę lokaliuose mokymuose ir konsultacijose, taip pat pabrėžė sukurtų medžiagų vertingumą turinio ir metodikos prasme. Jie džiaugėsi aiškiomis instrukcijomis, patraukliomis užduotimis, kurios ne tik naudingos konkrečios temos, bet ir visuminio bendravimo su vaikais prasme.

Tariant vieno iš jų žodžiais: „aš dabar geriau suprantu, ką išgyvena mano vaikas ir kaip jam padėti“.