„Per muzikos pamokas jaučiuosi geriausiai, nes man sekasi dainuoti ir šokti“.

„Man linksma, kai kartu su draugais galiu išbandyti visokius instrumentus“.

„Mums labai įdomu, kaip muzikos mokosi vaikai iš kitų valstybių“.

Tai tik keletas citatų iš mokinių atsiliepimų ir įspūdžių apie trijose valstybėse įgyvendinamą „Erasmus+“ projektą „Music is a common language“.

Projekto idėja – pasinaudojant įvairiais muzikos mokymo metodais, praturtinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų muzikinio lavinimo galimybes bei skatinti jų įtraukimą į ugdymo procesą.  Tokio projekto poreikis iškilo prieš 2 metus ir yra sėkmingai įgyvendinamas kaip „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių programos dalis.

Tyrimais nustatyta, kad muzikos mokymasis palengvina kitų dalykų mokymąsi ir lavina įgūdžius, kuriuos vaikai neišvengiamai naudoja kitose srityse, skatina kalbos vystymąsi bei gerina vaikų intelektą. Dainavimas, muzikos klausymas, grojimas bei judėjimas suteikia vaikams galimybę lanksčiai pereiti prie formaliojo mokymosi, nes muzikuodamas vaikas yra priverstas naudotis keliais įgūdžiais vienu metu. Kitaip tariant, muzikos mokymasis palaiko visą mokymąsi, nes vaikams tai labai integruota, stimuliuojanti veikla, o ypač specialiųjų poreikių vaikams.

Tuo tikslu, 2018 m. spalio mėnesį mokytojai  iš Škotijos Lockerbie pradinės mokyklos, Turkijos Adana Vehbi Necip Savasan bei Lietuvos Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pradėjo įgyvendinti projektą, nes visos projekte dalyvaujančios mokyklos susiduria su specialiųjų poreikių mokinių, nacionalinių mažumų bei pabėgėlių ugdymu. Ne paslaptis, kad tokių vaikų ugdymas yra probleminis bei kelia nemažai iššūkių mokyklų pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams.

Pagrindinis projekto „Music is a common language“ tikslas– išplėsti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų ugdymo galimybes ir tam, kad pasiektų šį tikslą, projekto dalyviai susipažįsta su skirtingais muzikos mokymo metodais, pritaiko savo šalių mokyklose bei dalinasi gerąja patirtimi su kitais mokytojais bei specialistais.

Projektas jau suteikė galimybę 2019 m. pavasarį apsilankyti Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje, kurioje nuo 2015 metų sėkmingai įgyvendinamas klasės orkestro metodas, bei susipažinti su jo ypatumais, privalumais, pritaikymo galimybėmis, o 2019 m. rudenį lankytis Lockerbie pradinėje mokykloje (Škotija) ir pamatyti, kaip tokie skaitmeniniai muzikos mokymo metodai kaip Charanga, Buzz&Blast ir Feis Rois padeda įgyvendinti Škotijos nacionalinę švietimo programą bei įtraukti projekto tikslinės grupės vaikus į ugdymo procesą, suteikti jiems galimybę praplėsti savo akiratį, išbandyti naujas veiklas, pamatyti ir suvokti, kad pasaulis yra draugiškas ir pilnas galimybių.

2020 m. kovo mėnesį numatytas trečiasis vizitas į Turkiją, kurio metu mokytojai išsamiai susipažins su Orffo muzikos mokymo metodu. Nekantriai laukiame ir tikimės naujų idėjų bei įspūdžių.