2022 m. baigtas įgyvendinti Kauno technologijų mokymo centro programos „Erasmus+“ tarptautinis projektas „Profesinis rengimas trimačiu formatu: socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas“. Projekto tikslas – keistis gerąja patirtimi socialinės įtraukties, verslumo mokymo ir inovatyvių technologijų srityse, daug dėmesio skiriant turizmo ir automobilių sektoriui bei aplinkos tvarumui.

Projekte dalyvavusios mokyklos ir ekspertų organizacijos iš Italijos („Uniser“ ir „Cometa“), Portugalijos („INETE“), Ispanijos („Centro San Viator“), Vengrijos („MDOE“), Prancūzijos („SEPR“), Graikijos („CM. SKOULIDI & SIA E.E.“), Belgijos („EfVET“) yra sukaupusios daug patirties skirtingose profesinio mokymo srityse. Todėl kiekvienos jų indėlis buvo svarus ir reikšmingas kuriant gerosios praktikos sklaidos katalogą, kuriame pateikiama 12 sėkmės pavyzdžių susijusių su socialine įtrauktimi, 10 su verslumo mokymu ir 8 su inovatyviu technologijų naudojimu ugdymo procese.

Šis katalogas prieinamas visiems, kurie domisi pažangiais mokymo metodais, bei, tikimasi, jog partnerių pasidalinta patirtimi pasinaudos daugelis Europos šalių profesinio mokymo mokytojų, administracijos atstovų, įmonių ir organizacijų, o besimokantiesiems – mokymasis taps įdomesnis, kokybiškesnis ir efektyvesnis bei visiems prieinamas. Svarbu paminėti ir tai, kad visi besidomintys viena ar kita sritimi turi galimybę tiesiogiai susisiekti su kataloge nurodytais kontaktiniais asmenimis, gauti išsamesnės informacijos.

Taip pat projekto metu buvo sukurtas naujas seminaro formatas, kuriuo profesinio mokymo praktikai galėtų pasinaudoti siekiant, kad renginys būtų sėkmingas. Jo metu dalyviai galėtų mokytis iš kitų, pasidalintų savo iniciatyvomis, turėtų galimybę užmegzti naujus kontaktus ir perteiktų įgytas žinias ir kompetencijas savo organizacijose. Kaip ir katalogas, šis seminaro formatas yra prieinamas visiems norintiems ir yra puikus vadovas, ypač tiems, kurie neturi daug praktikos. Be to, šis seminaro formatas buvo išbandytas dviejose pilotinėse mokyklose Portugalijoje (2021 m. rugsėjį) ir Prancūzijoje (2022 m. gegužę).

Po antrojo įvykusio seminaro, 80 % dalyvių teigė, kad praplėtė savo bendradarbiavimo tinklą, o 99 % patvirtino, kad svarsto galimybę savo mokyklose pritaikyti kai kurias gerąsias praktikas. „Visos darbo grupės ir užsiėmimai man buvo įkvepiantys. Manau, kad daug ko išmokome, norėčiau įgytas žinias ir gebėjimus perkelti į savo organizaciją,“ – pasakojo seminaro dalyvis.Dalyviai džiaugėsi įgytomis kompetencijomis bei pasitikėjimu, dauguma jau sėkmingai pritaikė šio seminaro formatą savo įstaigose.

Be teigiamo poveikio, kurį projektas suteikė darbuotojų gebėjimui kurti ir organizuoti renginius, šios iniciatyvos parodė, kad mokymosi visą gyvenimą galimybės tarptautiniu lygiu yra svarbios ne tik darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui, bet ir jų motyvacijos, pasitikėjimo didinimui bei sustiprino priklausymo Europos Sąjungai jausmą.

Projektas parodė, kad profesinis mokymas gali paskatinti naujoves švietimo sektoriuje ir kodėl labai svarbu investuoti į socialinės įtraukties iniciatyvas, siekiant kovoti su ankstyvuoju pasitraukimu iš mokyklos, skatinti darbuotojus įgyti naujų kompetencijų technologijų srityje ir ugdyti mokinių verslumą, skatinti mokinių iniciatyvumą, stiprinti ryšį tarp teorijos ir praktikos.

Daugiau informacijos apie gerosios praktikos sklaidos katalogą, seminaro formatą rasite mūsų projekto svetainėje https://vetin3d.eu.