Aukštojo mokslo ateitis yra inovatyvios, kūrybingą žmogų ugdančios studijos ir aukštojo mokslo bei verslo bendradarbiavimas. 6 partneriai – Vilniaus kolegija ir Klaipėdos valstybinė kolegija (Lietuva), Graco universitetas (Austrija), Pavijos universitetas (Italija), Nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universitetas (Bulgarija) ir pasaulinė imitacinių bendrovių asociacija „PEN Worldwide“, „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekte „Inovatyvaus darbu grindžiamo mokymosi ir verslo partnerysčių įtraukimas į aukštojo mokslo programų kūrimą“ HEIPNET gilinasi į imitacinių bendrovių veiklos plėtros galimybes, siekdami atverti kelius dėstytojams, studentams ir verslo atstovams, besidominantiems imitacinių bendrovių ir verslo partnerystėmis. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti studentų kompetencijas ir įsidarbinimo įgūdžius pritaikant imitacinių įmonių mokymosi darbo aplinkoje metodiką prie aukštųjų mokyklų studijų programų ir stiprinant ryšius su verslo įmonėmis. Daugiau nei 7000 imitacinių bendrovių tinklas 40-yje pasaulio šalių yra ta mokymosi aplinka, kurioje studentai įsitraukia į realias verslo situacijas. Kiekvienas imitacinių bendrovių tinklo narys yra virtuali įmonė, valdoma kaip tikras verslas, vykdantis realios įmonės verslo procedūras, gaminantis, parduodantis prekes ir siūlantis įvairias paslaugas. Imitacinės bendrovės sukuria realias sąlygas, kur studentai patiria darbo organizacijoje atmosferą.

Imitacinės bendrovės modelio įgyvendinimo vadovas aukštosiose mokyklose – vienas šiame projekte kuriamų produktų. Jame pristatytos tyrimais pagrįstos įžvalgos apie daugialypį praktinio verslo mokymo ir mokymosi metodą ir siekiama įkvėpti aukštojo mokslo įstaigų dėstytojus jį realizuoti. Imitacinių bendrovių metodas yra (1) tikro verslo modeliavimas, kai (2) prekių ir paslaugų srautas yra imituoto pobūdžio, tačiau išoriniai kontaktai su kitomis imitacinėmis bendrovėmis visame pasaulyje yra tikri. (3) Be to, dėstytojas ir mentorius (reali verslo įmonė) vaidina svarbų vaidmenį šioje didaktinėje aplinkoje.

Projekto metu surinktos partnerysčių iniciatyvos, pavyzdžiai ir atsiliepimai, leido sukurti kitą svarbų imitacinių bendrovių tinklui produktą – imitacinių bendrovių partnerystės su realaus verslo įmonėmis vadovą, kuriame detalizuoti partnerystės etapai ir veiklos: verslo poreikių nustatymas, preliminaraus planavimo veiksmai, įsitraukimo lygio nustatymas, įsipareigojimų įgyvendinimas, partnerystės palaikymas ir jos vertinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuolat džiaugiamės aktyviais projekto partnerių imitacinių bendrovių studentais, kurie nuotolinių partnerių susitikimo metu pristato imitacinių bendrovių aktualijas, tyrimų išvadas, pasiekimus, padeda organizuoti projekto partnerių susitikimus, išbando intelektinių produktų pritaikomumą. Į pirmųjų dviejų produktų vertinimo procesą įsitraukė 32 studentai, 33 dėstytojai, 9 verslo mentorių atstovai ir 7 institucijų administracijos atstovai. Atsižvelgdami į vertintojų pasiūlymus, šiuo metu koreguojame šiuos rezultatus ir netrukus juos galėsite rasti adresu http://sl.viko.lt/heipnet/.

Projekto partneriai dar kartelį vieningai akcentuoja, kad imitacinės bendrovės metodas yra labai lankstus. Yra daug įvairių galimų tikslinių grupių ir didaktinių tikslų, į kuriuos reikia sutelkti dėmesį – pradedant komandinio darbo patirtimi ar specifinėmis profesinėmis kompetencijomis ir baigiant verslumo ugdymu plačiąja prasme. Dėl šios įvairovės neįmanoma nustatyti vieno geriausio imitacinių bendrovių pritaikymo būdo. Todėl, projekto HEIPNET geriausios praktikos pavyzdžiai, surinkti iš aukštųjų mokyklų ir pristatyti intelektiniuose produktuose yra naudojami kaip įkvėpimas įgyvendinant savo, kiekvieną kartą unikalų, imitacinės bendrovės modelį aukštojo mokslo sistemoje.