Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021-12-31 įsakymu Nr. 2V- 338(1.4) dalis projektų buvo įtraukti į rezervinį sąrašą, nes išnaudotas veiklų su Partnerėmis šalimis biudžetas.

Gavus Europos Komisijos patvirtinimą, kad galima skirti didesnį biudžetą veiklų su Partnerėmis šalimis finansavimui, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022-02-04 įsakymu Nr. 2V-37(1.4) priimtas sprendimas dėl šių projektų finansavimo.

Finansavimą gavo trys jaunimo mobilumo projektai. Jų sąrašas – puslapyje žemiau.