Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja, kad iki 2019 m. spalio 1 d. 13.00 val. (Lietuvos laiku) priimamos paraiškos projektų finansavimui.

KOKIŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

Jaunimo mainai. Siektina, kad jaunimo mainai didintų socialinę įtrauktį – todėl skatinama į projektus įtraukti daugiau dalyvių, turinčių negalią, esančių iš nutolusių Lietuvos regionų, patiriančių ar esančių rizikos grupėje patirti diskriminaciją, atstovaujančių tautinėms ir kitokioms mažumoms, pan.

Jaunimo mainų projektuose svarbu skirti dėmesį jaunų žmonių kompetencijų kėlimui (šiuo metu papildomas dėmesys galėtų būti skiriamas kritinio mąstymo vystymui, medijų raštingumui skatinti, darbui su skaitmeniniais įrankiais). Jaunimo mainų projektai privalo būti priemone tapkultūriniam, tarpreliginiam dialogui palaikyti ir plėtoti.

Daugiau

Jaunimo darbuotojų mobilumas. Paraiškos turi būti parengtos bendradarbiaujant organizacijoms, kurios tiesiogiai dirba su jaunais žmonėmis, siekia jaunimo darbuotojų kompetencijų didinimo, atvirojo, mobiliojo ir darbo su jaunimu gatvėje gerosios patirties mainų grupėje ar per pažintinius vizitus. Paraiškose turėtų būti atsižvelgiama į inovacijas darbo su jaunimu srityje ir kompetencijų skaitmeninio darbo su jaunimu metodologijos panaudojimo srityje didinimą.

Daugiau

Strateginės partnerystės. Itin laukiamos tarptautinių jaunimo iniciatyvų paraiškos tokiomis temoms kaip psichinė sveikata ir gerovė, bendruomenės stiprinimas, ekologija ir aplinkosauga. Paraiškėjai turėtų atsižvelgti į inovacijas darbo su jaunimu srityje ir kompetencijų skaitmeninio darbo su jaunimu metodologijos panaudojimo srityje didinimą.

Daugiau

Jaunimo dialogas. Laukiami projektai, kurie siektų konstruktyvaus jaunimo dialogo formavimo organizuojant jaunimo ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų (jaunimo politikos ekspertų) susitikimus, renginius regionuose, skatinant jaunimo informavimą politikos temomis ir diskusijas, susijusias su bendruomene, įtrauktimi, kylančiais iššūkiais.

Daugiau

KIEK BUS SKIRIAMA LĖŠŲ?

2019 m. spalio termino projektų finansavimui likusios lėšos:

  • Jaunimo mainams – 563 494 EUR;
  • Jaunimo darbuotojų mobilumui – 193 710 EUR;

Iš viso 1 pagrindinio veiksmo  projektams – 757 204 EUR, iš jų Jaunimo mainams ir/ar Jaunimo darbuotojų mobilumui su Partnerėmis šalimis – 115 779 EUR

  • 2 pagrindinio veiksmo – Strateginių partnerysčių jaunimo srityje projektams – 455 901 EUR;
  • 3 pagrindinio veiksmo – Jaunimo dialogo projektams – 31 027 EUR;

KAIP TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškų formas, skirtas 2019 m. spalio 1 d. terminui, rasite čia:

Paraiškų formos teikiamos elektroniniu formatu internete (popierinės paraiškos versijos pateikti nereikia).

Paspaudus nuorodą pirmiausia atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir, jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis – tada pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“(sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsta nuoroda, kurią paspaudus patvirtinsite registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus, atsidariusiame lange pasirinkite skiltį „Open Calls“ ir čia matysite aktyvius kvietimus teikti paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Svarbu nepamiršti kartu pateikti teisinio atstovo pasirašytą sąžiningumo deklaraciją ir kitus paraiškoje nurodytus dokumentus.

JEI LIEKA KLAUSIMŲ?

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorius – jų kontaktus galite rasti čia.

Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu +370 5 2497003 ar el. paštu info@jtba.lt.