Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities įgyvendinimą Lietuvoje, kviečia teikti paraiškas „Erasmus+“ jaunimo sričiai iki 2017 m. spalio 4 d. 13.00 val. Informuojame apie atskirų veiksmų projektams numatomą biudžetą:

1 veiksmo projektams likusios lėšos*:

  • Europos savanorių tarnybai – 378 tūkst. EUR
  • Strateginiams Europos savanorių tarnybos projektams – 300 tūkst. EUR
  • Jaunimo mainams – 290 tūkst. EUR
  • Jaunimo darbuotojų mobilumui – 95 tūkst. EUR
  • 1 veiksmo veikloms su Partnerėmis šalimis – 86 tūkst. EUR

2 veiksmas

  • Strateginėms partnerystėms jaunimo srityje – 230 tūkst. EUR

3 veiksmas

  • Struktūrinio dialogo projektams – 0 EUR**

* Atsižvelgdama į paraiškų kokybės vertinimo balą, Agentūra gali perskirstyti 1 veiksmo lėšas tarp veiklų (pvz., perkelti dalį lėšų, skirtų jaunimo mainams, jaunimo darbuotojų mobilumo projektams finansuoti).

** 3 veiksmo jaunimo srities projektams skirtos „Erasmus+“ lėšos 2017 m. yra pilnai panaudotos, todėl kvietimas teikti paraiškas šiam terminui nebus skelbiamas.

Šio termino projektų pradžios data: nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.
 
Prieš pildant paraišką, rekomenduojame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles.

2017 m. spalio 4 d. terminui skirta Strateginių EST projektų paraiška bus paskelbta rugpjūčio viduryje.

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia. Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.