Atsižvelgdami į nuolat besikeičiančią padėtį, pateikiame atnaujintą informaciją organizacijoms, kurios įgyvendina „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities projektus, bei šių projektų veiklose ketinantiems dalyvauti asmenims.

Kadangi Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuris truks nuo kovo 16 d. 00 val. iki gegužės 11 d. 24 val., Švietimo mainų paramos fondas primygtinai rekomenduoja laikytis Vyriausybės paskelbtų apribojimų ir neorganizuoti „Erasmus+“ projekto veiklų šiuo laikotarpiu.

2020 m. kovo 25 d. Europos Komisija paskelbė praktinių rekomendacijų rinkinį „Erasmus+“ projektų vykdytojams, kuriame nurodo, kad:

  • suteikia teisę nacionalinėms agentūroms taikyti force majeure visais atvejais, kai projektų veiklos buvo paveiktos valstybių ir judėjimo ribojimo dėl COVID-19,
  • kiekvieno projekto veiklos gali būti pratęstos iki 12 mėnesių, kol neviršija bendros 36 mėnesių trukmės,
  • suteikia galimybę nukelti veiklas, kurios negalėjo įvykti 2020 m. pavasarį,
  • nukelia paraiškų teikimo terminus,
  • aukštųjų mokyklų absolventams, turėjusiems išvykti į mobilumą po studijų baigimo, išvykimo periodas pratęsimas nuo 12 iki 18 mėnesių.

Išsamias rekomendacijas rasite čia.

Reaguodami į užklausas, kurių sulaukiame iš projekto vykdytojų, pabrėžiame, kad visi mobilumai, kurie šiuo laikotarpiu nutraukiami arba perkeliami, bus pripažįstami force majeure. Pripažinus force majeure atvejus gali būti kompensuojamos papildomos išlaidos, įvertinus mobilumo dalyvio pateiktus pagrindžiančius dokumentus bei dotacijos gavėjo pasirašytą deklaraciją, kad šių išlaidų negali padengti iš kitų šaltinių (pvz., draudimo, mobilumo organizavimui skirtų išlaidų ir pan.). Visais atvejais kompensuojamų išlaidų dydis negali viršyti skirtos dotacijos.

Esant poreikiui, dotacijos sutartys galės būti pratęstos maksimaliam 12 mėnesių laikotarpiui, tačiau bendra projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių (išskyrus KA107 veiklos dotacijos sutartis, kurios gali būti pratęstos iki 38 mėn.) arba konkretaus kvietimo galiojimo termino. Gavus Jūsų prašymus bus rengiami dotacijos sutarčių pakeitimai suderintam laikotarpiui.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai dėl projektų administravimo COVID-19 pandemijos metu čia. Informacija atnaujinta 2020-04-24.

Švietimo mainų paramos fondas glaudžiai bendradarbiauja su aukštojo mokslo institucijomis ir ESN Lietuva atstovais, siekdamas užtikrinti informacijos tikslumą ir sklaidą.

Primename, kad Švietimo mainų paramos fondas  pasirašė sutartis su institucijomis, kurios yra dotacijos gavėjos, ir tik jos priima sprendimus dėl mobilumų ne/vykdymo, nutraukimo.

Projektus įgyvendinančių institucijų atsakingus asmenis prašome susisiekti su visais šiuo metu užsienio šalyse esančiais mobilumų dalyviais, įvertinti jų situaciją, suteikti reikalingą visokeriopą pagalbą bei priimti atitinkamus sprendimus dėl mobilumo veiklų tęsimo arba nutraukimo.

Prašome susisiekti su atsakingomis institucijomis (URM bei Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienio šalyse) dėl norinčių, bet negalinčių sugrįžti mobilumo dalyvių. Taip pat prašome susisiekti su užsienyje esančių mobilumų dalyvių artimaisiais ir informuoti juos apie atliekamus veiksmus ir priimtus sprendimus.

Aukščiau pateikta informacija yra parengta remiantis dabartine situacija ir esamais nutarimais bei rekomendacijomis. Todėl itin svarbu stebėti vykstančius pokyčius bei suprasti, kad sprendimai dėl programos įgyvendinimo ateityje gali keistis. Jei taip įvyktų, kuo greičiau jus informuosime.

Aktualią informaciją dėl LR piliečių, norinčių sugrįžti į Lietuvą, galima rasti Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje: https://keliauk.urm.lt/lt/

Daugiau aktualios informacijos rasite čia: http://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-rugpjucio-21-d

Dėl koronaviruso plitimo ir LR Vyriausybės rekomendacijų, nuo kovo 13 d. iki balandžio 13 d. Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai dirbs nuotoliniu būdu. Iškilus klausimų, prašome su Fondo darbuotojais susisiekti elektroniniu paštu. Kontaktus galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje: https://www.smpf.lt/lt/kontaktai/.  

Dėkojame už bendradarbiavimą!