2021 m. spalio 20–21 d. Estijos sostinėje Taline organizuojamas renginys aukštųjų mokyklų atstovams „Baltic Info Days 2021“. Šis tarptautinis renginys yra tapęs tradicija ir vyksta nuo 2014 m. kas dvejus metus vis kitoje Baltijos šalyje. Prie jo organizavimo prisideda trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – nacionalinės agentūros.

Šiais metais renginio dėmesio centre keturios „Erasmus+“ aukštojo mokslo tarptautinės dimensijos veiklos: tarptautinis mobilumas, „Erasmus Mundus“, Gebėjimų stiprinimo (angl. Capacity Building) ir „Jean Monnet“ veiklos aukštojo mokslo srityje. Renginio metu pranešimus skaitys Europos Komisijos, Europos švietimo ir kultūros vykdomosios agentūros (EACEA), Nacionalinių „Erasmus“ biurų bei aukštojo mokslo institucijų atstovai. Renginio metu dalyviai turės galimybę susirasti būsimų projektų partnerius,  pasidalinti savo patirtimi bendrose diskusijose. Renginio kalba – anglų.

Pagrindinė renginio tikslinė grupė – aukštojo mokslo institucijų atstovai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Lietuvos dalyviams skiriamos 35 vietos.

Svarbu! Renginyje galės dalyvauti tik tie asmenys, kurie pristatys ES COVID skiepų pažymėjimą arba išrašą apie persirgimą COVID-19.

Daugiau informacijos apie renginį bei preliminarią darbotvarkę galite rasti renginio tinklapyje.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  • paraiškas dalyvauti seminare galiteikti aukštųjų mokyklų atstovai (aukštųjų mokyklų mobilumo projektų koordinatoriai, specialistai, dirbantys aukštųjų mokyklų tarptautinių ryšių skyriuose, ir kiti specialistai, kurių funkcijos susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu ir programa „Erasmus+“);
  • seminaro dalyvių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B2;
  • pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Siekiama, kad renginyje dalyvautų kuo daugiau skirtingų aukštųjų mokyklų atstovų, todėl numatoma, kad iš institucijos paraiškas teikti gali ne daugiau nei 3 žmonės. Esant panašiai paraiškų kokybei bus siekiama užtikrinti, kad iš institucijos dalyvautų bent 1 asmuo.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito į Estiją finansavimas*:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Estijoje ir atgal 2021 m. spalio 19–21 d.   Planuojamas atvykimas – dieną prieš renginį – spalio 19 d.Dalyvių kelionės, draudimo ir apgyvendinimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR: 95 proc. faktinių kelionės, draudimo, apgyvendinimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 20 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas. Esant poreikiui, dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.    
Pragyvenimo išlaidosApgyvendinimas spalio 19–20 d. dienomis  Sokos Hotel Viru viešbutyje.   1 paros kaina – 59 EUR.    

* Šiuo metu planuojamas gyvas renginys, vis dėl to, pasikeitus epidemiologinei situacijai Baltijos šalyse, renginys gali būti vykdomas nuotoliniu būdu.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

  1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. rugpjūčio 30 d. (imtinai).
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2021 m. rugsėjo vidurio.

Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.