2021 m. liepos 9 d. Serbijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra organizuoja virtualų seminarą „Digital implementation of Erasmus+ mobility projects in higher education – introducing the European Student Card Initiative“.

„European Student Card“ iniciatyvos pagrindinis tikslas – supaprastinti studentų mobilumo veiklos administravimą, skaitmenizuojant procesus juos pagreitinti, taip siekiant padidinti studentų mobilumo kokybę bei poveikį visoje Europoje. Ši iniciatyva – naujosios programos prioritetas, prisidedantis prie Europos Komisijos siekio iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

Virtualaus seminaro metu aukštųjų mokyklų atstovai bus detaliau supažindinti su Europos studentų kortelės iniciatyva, susipažins su gerųjų praktikų pavyzdžiais, kaip geriausiai įgyvedinti šią iniciatyvą instituciniu lygmeniu.

Seminaro kalba – anglų. Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti aukštųjų mokyklų atstovai (aukštųjų mokyklų mobilumo projektų koordinatoriai, specialistai, dirbantys aukštųjų mokyklų Tarptautinių ryšių skyriuose, ir kiti specialistai, kurių funkcijos susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu ir programa „Erasmus+“)
    1. Seminaro dalyvių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B2;
    1. Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę liepos 9 d. 11.00–14.30
    1. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2021 m. birželio 18 d.

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminare skyrė 10 vietų dalyviams iš Lietuvos:

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. birželio 18 d. (imtinai).

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu, tačiau paraiškų pasirašyti nereikia.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  2. Planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų).
  3. Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų);

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime iki 2021 m. birželio pabaigos.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.