Žmonės, turintys tam tikrų asmeninių, socialinių ir mokymosi įgūdžių yra geriau pasiruošę įveikti šiandieninės visuomenės iššūkius bei suvokti galimybes, kurias atneša pokyčiai. Šiame greitai besikeičiančiame pasaulyje technologijos atlieka svarbų vaidmenį. Drauge su jomis auga nauji darbo modeliai. Darbdaviai ieško lanksčių darbuotojų, kurie lengvai atnaujina turimus įgūdžius.

COVID-19 pandemija išryškino poreikį gebėti greitai prisitaikyti prie naujų darbo, socialinių ir mokymosi sąlygų – tam reikia socialinių ir asmeninių įgūdžių. Geroji žinia ta, kad pagrindinių tam reikalingų įgūdžių galima išmokti. 

Jungtinis tyrimų centras ir Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros departamentas sukūrė unikalią sistemą „LifeComp“,  kuri parodo šias pagrindines gyvenimo kompetencijas. 

Ši sistema pabrėžia socialinių ir asmeninių įgūdžių svarbą. Jos tikslas – susisteminti būdus, kaip šios kompetencijos gali būti stiprinamos per švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą. 

Remiantis „LifeComp“, išskiriami 9 įgūdžiai, kurie padeda žmonėms įveikti iššūkius:

  1. Savireguliacija: gebėjimas atpažinti ir valdyti emocijas, mintis ir elgesį.
  2. Lankstumas: gebėjimas valdyti pokyčius ir netikrumo jausmą, įveikti iššūkius.
  3. Gerovė: mėgavimosi gyvenimu siekis, rūpinimasis fizine, psichine ir socialine sveikata, tvarus gyvenimo būdas.
  4. Empatija: kito žmogaus emocijų, patirčių ir vertybių supratimas bei gebėjimas pateikti tinkamus atsakymus.
  1. Komunikacija: tinkamų komunikacijos strategijų ir priemonių naudojimas, atsižvelgiant į kontekstą ir turinį. 
  2. Bendradarbiavimas: įsitraukimas į grupės veiklą su pagarba kitiems komandos nariams.
  3. Į augimą orientuota mąstysena: tikėjimas savo ir kitų potencialu nuolat mokytis ir augti.
  4. Kritinis mąstymas: informacijos ir argumentų vertinimas, siekiant pagrįstų išvadų ir inovatyvių sprendimų.
  5. Mokymosi valdymas: planavimas, organizavimas, monitoringas ir savo mokymosi apžvalga.