2021 m. gruodžio 2–3 d. Estijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Haridus – ja Noorteamet – HARNO) organizuoja virtualų tarpsektorinį seminarą Enhancing Digital Competences in Education & Training.

Pagrindiniai seminaro tikslai:

Susirasti panašių interesų partnerius ir plėtoti idėjas naujoms bendradarbiavimo partnerystėms IKT ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimo srityse. Seminaras taip pat suteiks galimybę pasidalinti patirtimi ir atrasti naujų idėjų šioje srityje, daug dėmesio skiriant tarpsektoriniam bendradarbiavimui tarp skirtingiems sektoriams atstovaujančių organizacijų.

Vienas iš pagrindinių švietimo sektoriaus iššūkių – kaip parengti žmones nuolat atnaujinti skaitmenines kompetencijas, kad jie prisitaikytų technologiškai įvairioje aplinkoje. Tarptautinis bendradarbiavimas ir keitimasis naujoviškomis idėjomis tarp Europos švietimo įstaigų per programą „Erasmus+“ yra puiki galimybė spręsti šį klausimą.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  • dalyvauti seminare gali bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo sektorių darbuotojai, kurie domisi skaitmeninių kompetencijų ugdymo tema ir ketina rengti Erasmus+ bendradarbiavimo partnerysčių projektą.
  • seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis – ne žemesnis nei B1;
  • seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę: gruodžio 2–3 d. 11.00–16.30 val.
  • norinčius dalyvauti seminare prašome iki 2021 m. lapkričio 26 d. 14.00 val. kreiptis šiuo el. paštu akvile.girdzijauskaite@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Preliminarią programą galite rasti čia.