Švietimo mainų paramos fondas kviečia organizacijų, neturinčių dalyvavimo programos Erasmus+“ partnerysčių projektuose (KA2) patirties, atstovus, dalyvauti nuotolinėje konsultacijoje dėl mažos apimties partnerysčių (KA210) paraiškų projektų, skirtų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų švietimo sektoriams, rengimo.

Mažos apimties partnerystėsgalimybė programos naujokams

Mažos apimties partnerysčių projektuose kviečiamos dalyvauti nepatyrusios ar mažiau patyrusios įvairaus tipo organizacijos (darželiai, bendrojo ugdymo, profesinės mokyklos, įvairios suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, bendruomenės, nevyriausybinės ir kitos organizacijos), kurios rezultatus kurs bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sritims.

Mažos apimties partnerystės galėtų būti pirmasis organizacijų žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygiu. Tai unikali galimybė:

 • įgyti tarptautinės bendradarbiavimo patirties,
 • sužinoti, su kokiais švietimo iššūkiais susiduria ir kaip juos sprendžia kitos Europos organizacijos,
 • siekti gerinti organizacijų veiklos kokybę,
 • stiprinti dalyvių gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu,
 • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas.

Paraiškų teikimo data – 2021 m. lapkričio 3 d. 13.00 val. (Lietuvos laiku).

Organizacijos, galinčios teikti paraiškas
 • Nauja organizacija (angl. Newcomer organisation) – organizacija, kuri kaip koordinatorė ar partnerė nebuvo gavusi dotacijos programos „Erasmus+“ (šiame ar ankstesniame programos etape) partnerysčių (KA2) projektų įgyvendinimui.
 • Pirmą kartą paraišką teikiantis pareiškėjas (angl. First time applicant) – tai organizacija, kuri kaip projekto koordinatorė (pareiškėja) per pastaruosius septynerius metus nebuvo gavusi dotacijos programos „Erasmus+“ (šiame ar ankstesniame programos etape) KA2 projektų įgyvendinimui.
 • Mažiau patyrusi organizacija (angl. Less experienced organisation) – organizacija, kuri per pastaruosius septynerius metus daugiau nei du kartus nebuvo gavusi dotacijos programos „Erasmus+“ (šiame ar ankstesniame programos etape) KA2 projektų įgyvendinimui.

Iki konsultacijų dienos kviečiame:

 1. Susipažinti su programos „Erasmus+“ 2021 m. kvietimo teikti paraiškas dokumentais:
 2. 2021 m. „Erasmus+“ programos vadovu; Šiame vadove pateikiami pagrindiniai partnerysčių projektų paraiškų rengimo aspektai, todėl šiame renginyje jų detaliai neketiname aptarti.
 3. praktiniu KA2 paraiškų pildymo vadovu;
 4. KA210 paraiška;
 5. Videopranešimuose pateikta informacija
  • „Erasmus+: rezultatai ir naujos galimybės“. Pranešime aptariami programos „Erasmus+“ rezultatai, naujoji programa, jos tikslai, struktūra, vertybės ir galimybės.
  • „Erasmus+“ mažos apimties partnerysčių projektų formalieji reikalavimai“. Pranešime aptariama, kas gali dalyvauti KA210 projektuose, projekto trukmės ypatumai, finansavimo principai ir el. paraiškos formos reikalavimai.
  • „Nuo idėjos iki bendradarbiavimo projekto“. Pranešime aptariamas projekto planavimo kelias, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kaip išvengti klaidų ir sėkmingai planuoti.
 6. Identifikuoti partnerystę:
  • Išsiaiškinti partnerystės ir projekto poreikį, identifikuoti problemą, kurią norėsite išspręsti projekto metu;
  • Susirasti tinkamus partnerius;
  • Identifikuoti projekto tikslinę grupę;
  • Suformuluoti projekto tikslą ir uždavinius;
  • Pasitikrinti, ar ir kaip projekto tikslas atliepia „Erasmus+“ programos ir KA2 švietimo sektoriaus, kuriam ketinate teikti paraišką, prioritetus.

Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu „ZOOM“ platformoje.

Konsultacijų data. 2021 m. spalio 19 d.

Planuojama pradžia – 14.00 val., trukmė – iki 2 val.

Registracija vyks iki 2021 m. spalio 12d. 16.00 val. ČIA.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis:

 • Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA2@smpf.lt;
 • Profesinis mokymas: el. p. VETKA2@smpf.lt;
 • Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA2@smpf.lt