2024 m. lapkričio 13–15 d. Bratislavoje, Slovakijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „Inclusion tool for better inclusion and diversity approach“. Seminarą organizuoja Slovakijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Slovak Academic Association for International Cooperation).

Įtrauktis ir įvairovė yra vienas iš pagrindinių programos „Erasmus+“ prioritetų. Šio seminaro tikslas – supažindinti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atstovus su praktiškai pritaikomais metodais, skirtais užtikrinti šio prioriteto taikymą ir įgyvendinimą „Erasmus+“ mobilumo projektuose. Tikimasi, kad seminaro metu dalyviai įgis reikiamų žinių, kurios padės jiems:

 • parengti kokybišką „Erasmus+“ projektą atsižvelgiant į įtraukties aspektus planuojant mobilumo ir pačios organizacijos veiklas,
 • užtikrinti didesnį mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukimą į „Erasmus+“ projektų veiklas,
 • pasidalinti patirtimi ir išgirsti gerųjų praktikų pavyzdžių,
 • rasti bendraminčių projektams.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginio programa.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti atstovai iš bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo organizacijų. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiam kvietimui.
 2. Pareiškėjo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 24 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Slovakijoje ir atgal 2024 m. nuo lapkričio 13 iki 15 dienos.  Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR. 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1.  Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2.  Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. gegužės pabaigos.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt  arba tel. +370 667 59 889