Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) organizavo informacinę sesiją apie perspektyvinius projektus suaugusiųjų švietimo bei profesinio mokymo srityse. Perspektyviniai projektai (angl. „Forward-Looking projects“) yra didelio masto projektai, kuriais siekiama nustatyti, kurti, testuoti ir (arba) įvertinti novatoriškus politikos metodus. Perspektyviniais projektais siekiama remti nuoseklią bei išsamią sektorinę ar tarpsektorinę veiklą, kuria skatinamos inovacijos ir (arba) užtikrinamas inovacijų perkėlimas į kitas šalis ar politikos sektorius.

Šiai veiklai paraiškos teikiamos centralizuotai ir paraiškų teikimo terminas yra 2022 m. kovo 15 d. 18 val. Lietuvos laiku.

Perspektyvinių projektų partnerystę turėtų sudaryti įvairios viešosios ir privačiosios organizacijos bei tyrėjai, praktikuojantys specialistai ir partneriai, turintys ryšių su politikos formuotojais.

Informacinės dienos įrašą galite peržiūrėti čia.

Kylančius klausimus galite užduoti el. paštu EACEA-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu