Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ veikloms 2024 metams. 2024 m. pagal programą „Erasmus+“ bus skiriama beveik 4,3 mlrd. EUR mobilumui ir bendradarbiavimui švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse remti. Programa ir toliau rems moksleivių ir aukštojo mokslo bei profesinio mokymo įstaigų studentų tarptautinę patirtį. Programa taip pat suteikia galimybių suaugusiems besimokantiems asmenims, pedagogams, darbuotojams ir jaunimui dalyvauti neformaliojo mokymosi programose.

Siekiant sumažinti infliacijos poveikį užsienyje besimokantiems dalyviams ir sudaryti sąlygas plačiam dalyvavimui, programa padidins mobilumo dotacijas 5,9 proc. Taip pat kitąmet bus labiau skatinamos žaliosios kelionės. Nuo 2024 m. bus kviečiama žaliąją kelionę rinktis kaip pagrindinį mobilumo būdą ir tam bus numatytas didesnis finansavimas nei anksčiau. Taip pat pirmąkart programos istorijoje bus teikiamos kelionės išmokos studentų mobilumui Europos šalyse.

„Pastaraisiais dešimtmečiais programa „Erasmus+“ pakeitė milijonų žmonių gyvenimą. Kitais metais 4,3 mlrd. EUR programos lėšų bus skirta padėti studentams ir kitiems besimokantiems asmenims įgyti patirties užsienyje. Didiname dotacijas, kad visi galėtų pasinaudoti mobilumo mokymosi tikslais galimybėmis, taip pat skatiname ekologiškas keliones šiems projektams vykdyti. Šis kvietimas padės mums pasiekti neseniai pasiūlytos iniciatyvos „Europa kelyje“ mobilumo tikslus,“ – sakė Iliana Ivanova, už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė.

Pagal programą „Erasmus+“ vykdomi bendradarbiavimo veiksmai ir toliau padės suburti žmones ir organizacijas siekiant įgyvendinti keturis pagrindinius programos prioritetus: įtraukties ir įvairovės, aktyvaus pilietiškumo ir demokratinio dalyvavimo, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos.

Tai būtų įvairūs veiksmai – nuo paramos nedidelio masto vietos lygmens projektams iki tarpvalstybinių iniciatyvų, pvz., iniciatyvos „Europos universitetai“, skirtos tarptautiniams universitetų aljansams, profesinių kompetencijos centrų ir „Erasmus+“ mokytojų akademijos rėmimo. Šios iniciatyvos labai svarbios vykdant žaliąją ir skaitmeninę švietimo ir mokymo sistemų pertvarką.

Pagal programą „Erasmus+“ toliau bus remiama Ukraina įgyvendinant projektus, kuriais, pavyzdžiui, gali būti skatinamas įvažiuojamasis mobilumas mokymosi tikslais, iš šalies bėgantiems žmonėms suteikiama naujų įgūdžių, padedama kovoti su dezinformacija arba skatinama pabėgėlių integracija į naują švietimo sistemą.

Programa „Erasmus+“ taip pat toliau atliks svarbų vaidmenį skatinant bendras ES vertybes. Visi programos paramos gavėjai įgyvendindami veiklą vadovausis tokiomis vertybėmis kaip žmogaus orumas ir teisės, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė ir jas propaguos.

„Programa „Erasmus+“ yra Europos dvasia ir šiuo metu visiems europiečiams labiau nei bet kada anksčiau reikia konkrečių galimybių patirti, kas yra ES ir jos propaguojamos vertybės. Būtent tam yra skirtos neseniai parengtame specialistų mobilumo dokumentų rinkinyje išdėstytos iniciatyvos, kuriomis siekiama, kad ES taptų patrauklesnė už ES ribų esantiems talentams, ir sudaryti palankesnes sąlygas vidaus mobilumui. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad 2024 m., tiksliau 2021–2027 m. ciklo viduryje, keliems šimtams tūkstančių įvairaus amžiaus ir kilmės žmonių programa ir toliau suteiks mobilumo ir bendradarbiavimo galimybių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Nekantrauju išgirsti jų įspūdžius apie šią patirtį,“ – teigė už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas.

Pagal šį programos „Erasmus+“ kvietimą paraiškas teikti gali visos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančios viešosios ar privačiosios įstaigos per „Erasmus+“ nacionalines agentūras (visose ES valstybėse narėse ir programos asocijuotosiose trečiosiose šalyse) arba per ​Europos švietimo ir kultūros vykdomąją įstaigą (EACEA). „Erasmus+“ švietimo ir mokymo bei sporto sritis Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, jaunimo sritį – Jaunimo reikalų agentūra.

Kartu su kvietimu Europos Komisija paskelbė programos „Erasmus+“ vadovą visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Programos vadovas yra neatskiriama kvietimo teikti paraiškas dalis – jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos, taikomos šiam kvietimui, pateikiama išsami informacija apie visas programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes. Programos vadovą skaitykite ČIA.

Taip pat kviečiame susipažinti su: