Skelbiamas 2022 m. kvietimas teikti programos „Erasmus+“ paraiškas trumpalaikiams mobilumo projektams. Trumpalaikiai mobilumo projektai yra paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Šešių–aštuoniolikos mėnesių trukmės mobilumo projektai suteikia galimybę paraišką teikiančioms organizacijoms vykdyti įvairią mobilumo veiklą, skirtą darbuotojų ir mokinių tobulėjimui. Todėl šių projektų tipas yra geriausias pasirinkimas ir toms organizacijoms, kurios pirmą kartą nori išbandyti programą „Erasmus+“.

Kvietimas skelbiamas šių tipų projektams:

 1. Trumpalaikiams bendrojo ugdymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-SCH)
 2. Trumpalaikiams profesinio mokymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-VET)
 3. Trumpalaikiams suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektams (KA122-ADU).

Kas yra mobilumo projektas?

Švietimo srityse veikiančios organizacijos pagal programą „Erasmus+“ gali gauti paramą projektams, kuriais skatinamas įvairių rūšių mokymosi mobilumas, įgyvendinti. Mobilumo projektą sudaro šie etapai:

 • planavimas (įskaitant mokymosi rezultatų, veiklos formatų nustatymą, darbo programos ir tvarkaraščio sudarymą);
 • parengiamoji veikla (įskaitant praktinį organizavimą, dalyvių atranką, susitarimų su partneriais ir dalyviais sudarymą, kalbinį, kultūrinį ir su mokymusi bei užduotimis susijusį dalyvių parengimą prieš išvykimą);
 • mobilumo veiklos įgyvendinimas;
 • tolesnė susijusi veikla (įskaitant veiklos įvertinimą, veiklos dalyvių mokymosi rezultatų patvirtinimą ir oficialų pripažinimą (kai taikoma), taip pat projekto rezultatų sklaidą ir naudojimą).
Mokiniams, pameistriams ir suaugusiems besimokantiems asmenims dalyvaujant šioje mobilumo veikloje tikimasi pasiekti vieną arba daugiau iš šių rezultatų:
 • pagerinti mokymosi rezultatus;
 • padidinti įsidarbinimo galimybes ir pagerinti karjeros perspektyvas;
 • sustiprinti iniciatyvumą ir verslumą;
 • paskatinti aktyviau naudotis savo teisėmis, padidinti pasitikėjimą savimi;
 • pagerinti užsienio kalbų žinias ir skaitmeninę kompetenciją;
 • padėti geriau suprasti kitas kultūras;
 • paskatinti aktyvesnį dalyvavimą visuomenės gyvenime;
 • paskatinti pozityvias sąsajas su žmonėmis iš įvairios aplinkos;
 • padėti geriau suprasti Europos projektą ir bendras ES vertybes;
 • po užsienyje praleisto mobilumo laikotarpio padidinti motyvaciją tęsti mokslus (formalioje ar neformalioje aplinkoje).
Kalbant apie švietimo sričių darbuotojus, tikimasi tokių mobilumo veiklos rezultatų:
 • geresnių su profesiniu profiliu susijusių gebėjimų (dėstymo, mokymo ir t. t.);
 • geresnio švietimo ar mokymo praktikos, politikos ir sistemų įvairiose šalyse supratimo;
 • geresnio gebėjimo skatinti pokyčius siekiant modernizuoti ir tarptautinį švietimo organizacijas;
 • geresnio formaliojo ir neformaliojo švietimo, profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajų supratimo;
 • geresnės darbo kokybės – pameistriams, mokiniams, suaugusiems besimokantiems asmenims, palankios veiklos;
 • daugiau įvairovės, pavyzdžiui, socialinės, etninės, kalbinės, lyčių ir kultūros įvairovės bei įvairių gebėjimų supratimo ir reagavimo į juos;
 • geresnio gebėjimo atsižvelgti į mažiau galimybių turinčių asmenų poreikius;
 • didesnės paramos besimokančių asmenų mobilumo veiklai ir jos skatinimo;
 • geresnių profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybių;
 • geresnių užsienio kalbų žinių ir skaitmeninių kompetencijų;
 • didesnės motyvacijos ir pasitenkinimo dirbant kasdienį darbą.

Mobilumo projektų įgyvendinimas turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus. „Erasmus“ kokybės standartai apima konkrečią projektų užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projektų rezultatais ir t. t. Visą „Erasmus“ kokybės standartų tekstą galima rasti čia: Mobilumo kokybės standartai

Paraiškų teikimo data

Trumpalaikių mobilumo projektų paraiškos teikiamos iki 2022 m. vasario 23 d. 13.00 val. Lietuvos laiku.

Kvietimo taisyklės

Programos „Erasmus+“ trumpalaikių mobilumo projektų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse kvietimo taisykles rasite 2022 m. programos „Erasmus+“ vadove.

Kvietimo biudžetas

Trumpalaikių mobilumo projektų konkurso planuojamas biudžetas:

 1. Trumpalaikiams mobilumo projektams bendrojo ugdymo srityje – 2.642.576,00 EUR
 2. Trumpalaikiams mobilumo projektams suaugusiųjų švietimo srityje – 621.840,00 EUR
 3. Trumpalaikiams mobilumo projektams profesinio mokymo srityje – 1.397.444,00 EUR

Institucijos, galinčios teikti paraiškas kvietimui

Vadovaudamasi konkurso reikalavimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino institucijų, galinčių teikti „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo paraiškas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, tipus nacionaliniu lygiu bei tinkamų žemos kvalifikacijos besimokančių suaugusiųjų asmenų apibrėžimą (taikoma KA122-ADU paraiškoms):

Paraiškų formos

Paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

 • Trumpalaikiai mobilumo projektai bendrojo ugdymo srityje (KA122-SCH)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai profesinio mokymo srityje (KA122-VET)
 • Trumpalaikiai mobilumo projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA122-ADU)

Paraiškos rengiamos lietuvių kalba.

Naudinga medžiaga

Kviečiame susipažinti su papildomais dokumentais, kurie padės geriau parengti projekto paraišką:

Konsultacijos ir renginiai

Švietimo mainų paramos fondas 2022 m. sausio–vasario mėnesiais organizuos mokymus ir konsultacijas, skirtus trumpalaikių mobilumo projektų paraiškų rengimui:

DataŠvietimo sritisParaiškos tipasRegistracija
2022 m. sausio 18 d. 14 val.Bendrasis ugdymasTrumpalaikiai mobilumo projektai – KA122-SCHRegistracija.
2022 m. vasario 15 d. 14 val.Bendrasis ugdymasTrumpalaikiai mobilumo projektai – KA122-SCHRegistracija.
2022 m. sausio 25 d. 9:30 val.Suaugusiųjų švietimasTrumpalaikiai mobilumo projektai – KA122-ADURegistracija.
2022 m. sausio 25 d. 14 val.Profesinis mokymasTrumpalaikiai mobilumo projektai – KA122-VETRegistracija.
2022 m. vasario 15 d. 14 val.Profesinis mokymas, suaugusiųjų švietimasTrumpalaikiai mobilumo projektai – KA122-ADU, KA122-VETRegistracija.

Kvietimo kalendorius

Paraiškų teikimo terminas iki:2022 m. vasario 23 d. 13.00 val. Lietuvos laiku
Paraiškų tinkamumo vertinimas iki:2022-03-02
Paraiškų kokybės vertinimas iki:2022-05
Sprendimas dėl dotacijų skyrimo iki:2022-05
Dotacijų sutarčių pasirašymas nuo:2022-05
Projektų veiklų pradžia nuo:Nuo 2022 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Esant poreikiui ir iš anksto suderinus, galimos konsultacijos naudojant videokonferencijų platformą „Zoom“.