Informuojame, kad jau paskelbtos 2021 m. elektroninės „Erasmus“ akreditacijos paraiškų formos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse:

  • Akreditacija bendrojo ugdymo srityje (KA120-SCH)
  • Akreditacija profesinio mokymo srityje (KA120-VET)
  • Akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje (KA120-ADU)

Paraiškų formos paskelbtos čia: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Paraiškos „Erasmus“ akreditacijai gauti teikiamos iki 2021 m. spalio 19 d. 13.00 val. Lietuvos laiku. 

Kas yra „Erasmus“ akreditacija?

2021 m. prasidėjo naujas programos „Erasmus+“ etapas, kuriame dar labiau remiamas tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas. Todėl siekiama pereiti nuo kasmetinio konkursinio finansavimo prie dalyvavimo visą programos laikotarpį. Tokia galimybė suteikta bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijoms, turinčioms ilgalaikę organizacijos plėtros pasitelkiant mobilumus viziją, gebančioms organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartus

„Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtins, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. Akredituotos „Erasmus“ institucijos galės paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal 2021–2027 m. programos 1 pagrindinį veiksmą galimybėmis.

Paraiškas galima teikti „Erasmus“ institucinei akreditacijai arba „Erasmus“ mobilumo konsorciumo koordinatoriaus akreditacijai. Ankstesnės patirties pagal programą „Erasmus+“ (2014–2020 m.) nereikalaujama. 2021 m. konkurso metu patvirtintos akreditacijos suteikiamos 2022–2027 m. laikotarpiui.

Akreditacijos konkurso taisyklės

„Erasmus“ akreditacijos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse konkurso taisykles rasite 2021 m. programos „Erasmus+“ vadove.

Institucijos, galinčios teikti paraiškas kvietimui

Vadovaudamasi konkurso reikalavimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino institucijų, galinčių dalyvauti „Erasmus“ akreditacijų kvietime bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, tipus nacionaliniu lygiu, kuriuos rasite ČIA.

Planuojamų suteikti akreditacijų skaičius 2021 m. kvietime

2021 m. kvietime nebus taikomi apribojimai suteikiamų akreditacijų skaičiui bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo srityse.

Konsultacijos

Švietimo mainų paramos fondas 2021 m. rugsėjo mėnesį organizuos mokymus ir konsultacijas dėl akreditacijos paraiškų teikimo. Daugiau informacijos bus pateikta artimiausiu metu. 

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

  • Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA1@smpf.lt
  • Profesinis mokymas: el. p. VETKA1@smpf.lt
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA1@smpf.lt