Europos Komisija siūlo paramos paketą ukrainiečiams, paliekantiems šalį dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Priemonių paketas apima tokias veiklas, kaip:

 • Parama švietimo sistemai ir mokykloms Europos Sąjungos šalyse
 • Parama Ukrainos vaikams ir mokytojams per ES platformas

Parama švietimo sistemai ir mokykloms Europos Sąjungos šalyse

2022 m. kovo 8 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Sanglaudos veiksmų pabėgėliams Europoje (angl. “Cohesion’s Action for Refugees in Europe”, CARE). Tai suteiks reikiamo lankstumo 2014–2020 m. sanglaudos politikos taisyklėse, kad būtų galima greitai perskirstyti turimą finansavimą ir taip finansuoti paramos priemones atvykstantiems ukrainiečiams. Taisyklės galios šiems fondams:

 • Europos regioninės plėtros fondas (ERPF),
 • Europos socialinis fondas (ESF),
 • Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (FEAD).

Parama pagal programą „Erasmus+“

Programa „Erasmus+“ gali būti viena iš pagrindinių paramos priemonių iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms.

Europos Komisija sutelkia šias finansavimo galimybes:

 • Ukrainos mokinius į veiklas gali greitai įtraukti švietimo ir mokymo institucijos, dalyvaujančios „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektuose, lanksčiai panaudojant turimą projektų finansavimą,
 • Ukrainos mokytojai ir švietimo ekspertai gali gauti finansinę paramą  jų integracijai palengvinti,
 • Atitinkamų sričių specialistai gali laikinai dirbti regionuose, kuriuose apgyvendinami pabėgėliai,
 • Institucijos, vykdančios „Erasmus+“ projektus tokiose srityse kaip pabėgėlių įtraukimas, įvairovė ir integracija, gali savanoriškai perskirstyti dalį dotacijos lėšų veikloms, skirtoms Ukrainos pabėgėliams.

Detali informacija apie priemonių įgyvendinimo mechanizmus ir principus bus pateikta vėliau, nacionalinėms agentūroms gavus informaciją iš Europos Komisijos.

Parama Ukrainos vaikams ir mokytojams per ES platformas

Europos Komisija pasitelkia bendrojo ugdymo sektoriui skirtas virtualias platformas, tokias kaip „School Education Gateway“ ir „eTwinning.

School Education Gateway

Naudojantis School Education Gateway bus galima:

 • vykdyti keitimąsi patirtimi ir informacija apie paramą jaunų ukrainiečių pabėgėlių integracijai į valstybių narių švietimo sistemas,
 • organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursus, skirtus atvykusių pabėgėlių integracijai mokyklose,
 • informuoti apie turimus švietimo išteklius, kurie leis vaikams tęsti mokymąsi ir gimtąja kalba, remiantis ukrainietiška mokymo programa.

Per SEG galima užmegzti ryšį su nacionalinėmis mokymosi platformomis, prieinamomis jaunimui ir mokytojams ukrainiečių kalba.

„eTwinning“ platforma

eTwinning bendruomenė

 • siūlys savo paramą jaunųjų ukrainiečių pabėgėlių mokytojams,
 • padės mokytojams, mokyklų personalui ir mokiniams keistis ir koordinuoti savo solidarumo veiklą, sukurdama specialią grupę saugioje platformos erdvėje.

Visą informaciją apie priemones rasite čia: https://www.etwinning.lt/mes-palaikome-ukrainos-mokytojus-ir-mokinius/

Daugiau informacijos