Europos Komisija paskelbė „Erasmus+“ profesinės kompetencijos centrų (angl. „Centres of Vocational

Excellence (CoVEs))“ 2022 m. kvietimo finansuotus projektus. Iš viso pateiktos 76 paraiškos, 61 iš jų buvo tinkama. Po ekspertų turinio vertinimo, 22 paraiškos surinko daugiau balų nei minimali kokybinio vertinimo riba. Atsižvelgiant į šiai veiklai skirtą biudžetą (48.000.000 eurų) ir geros kokybės paraiškų skaičių, finansuotos 13 paraiškų. Joms išdalinta 47 403 994 eur.

Paraiškas teikė daug organizacijų: sulaukta 76 paraiškų, kaip potencialūs partneriai įsitraukė 1 590 organizacijų, iš kurių daugiausiai profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir įmonės. Organizacijos yra iš 59 skirtingų šalių, įskaitant 26 valstybes nares ir 4 asocijuotąsias ir 29 neasocijuotąsias Programos šalis.

Į finansuotus projektus įsitraukusios 8 institucijos iš Lietuvos.