Naujausio „Erasmus Student Network“ (ESN) tyrimo metu nustatyta, kad studentų susirūpinimas ekologija nevirsta jų tvaria praktika. Lėktuvai vis dar yra studentų dažniausiai pasirenkamas kelionės būdas, kaip nurodyta „Green Erasmus“ projekte ir XV ESN apklausos preliminariuose rezultatuose.

Siekdami patenkinti dalyvių poreikius, susijusius su prieinamesniu ekologišku transportu, ir naujovėmis, kurias atnešė naujasis „Erasmus+“ etapas, ESN bendradarbiaudami „Eurail“ sukūrė „Erasmus+“ dalyviams pritaikytą „Interrail Pass“.

„Interrail Global Pass for „Erasmus+“ – tai specialiai „Erasmus+“ dalyviams pritaikytas kelionių pasas, kuriuo atsižvelgiama į su tvariomis kelionėmis susijusias programos „Erasmus+“ taisykles bei į programos dalyvių, pavyzdžiui, tarptautinių studentų, poreikius.

Keli pagrindiniai šio paso aspektai:

  • „Erasmus+“ dalyviai gali pasirinkti vieną iš dviejų paso variantų: 4 arba 6 kelionės dienas, kurias galima išnaudoti per 6 mėnesius.
  • Tiek jaunimo, tiek suaugusiųjų versijas galima įsigyti 2-ąja ir 1-ąja klase.

Daugiau informacijos rasite svetainėje arba informaciniame biuletenyje.

Jei apie programai „Erasmus+“ skirtą „Interrail Global Pass“ norėtumėte sužinoti daugiau, 2024 m. gegužės 6 d. 14.00–15.30 val. organizuojamas nuotolinis susitikimas. Daugiau informacijos apie jį rasite ESN „LinkedIn“ puslapyje.