Vadovaujantis Europos Komisijos oficialiu pranešimu, atkreipiame dėmesį dėl vizų, vykstant į Izraelį, ir leidimų, vykstant į Palestiną, ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui išdavimo.

Mobilumams į Izraelį, kurių trukmė iki 90 dienų, taikomas bevizis režimas. Jeigu numatyta mobilumo trukmė ilgesnė nei 90 dienų, tokiu atveju studentą priimantis universitetas Izraelyje turi kreiptis į atsakingą instituciją dėl vizos išdavimo atvykstančiam studentui. Išdavus vizą atvykstančiam studentui, viza turi būti perduota mobilumo dalyviui iki atvykimo į Izraelį. Atvykus į Izraelį be vizos ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui, galios prievolė išvykti iš šalies iki sueis 90 dienų terminas.

Mobilumams į Palestiną, kurių trukmė iki 90 dienų, taikomas bevizis režimas. Jeigu numatyta mobilumo trukmė ilgesnė nei 90 dienų, tokiu atveju studentą priimantis universitetas Palestinoje turi kreiptis į atsakingą instituciją dėl leidimo reziduoti šalyje išdavimo atvykstančiam studentui.

Įprastai leidimai studentams išduodami 3 mėnesiams, tačiau esant poreikiui leidimų galiojimo trukmė gali būti pratęsta. Visais klausimais dėl leidimų studentams išdavimo reikėtų kreiptis į Izraelio civilinę administraciją (Israeli Civil Administration) el. p. mnz@mgar.co.il. Išduotas leidimas atvykstančiam studentui turi būti perduotas mobilumo dalyviui iki atvykimo į Palestiną. Atvykus į Palestiną be leidimo ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui, galios prievolė išvykti iš šalies iki sueis 90 dienų terminas.