Mokymo kursai

REGISTRACIJA iki liepos 22 d.: SALTO-YOUTH

Rugsėjo 19-23 d., 2022 | Lietuva

Stiprios teigiamos pirmosios tarptautinių jaunimo projektų patirties suteikimas, siekiant motyvuoti dalyvius naudotis Erasmus+ jaunimo srities ir iš dalies Europos solidarumo korpuso programomis.

Appetiser tikslas – suteikti stiprią teigiamą pirmąją tarptautinio darbo su jaunimu patirtį ir motyvuoti dalyvius naudotis „Erasmus+“ jaunimo programa ir, nors iš dalies, tai nebus taip detaliai nagrinėjama – Europos solidarumo korpuso programa. Šis tikslas apibendrina visą seminaro idėją – pajusti, ką reiškia dirbti su jaunimu tarptautinėje aplinkoje. Atmetus visus paaiškinimus ir žinias, reikia suteikti erdvės dalyviams patiems ištirti „tarptautiškumo“ pranašumus.

Taigi:

• Ar turite darbo su jaunimu / lyderio vietos lygmeniu patirties, tačiau neorganizavote tarptautinės jaunimo veiklos „Erasmus+“ jaunimo srities  (ir ankstesnėse) arba Europos solidarumo korpuso programose?

• Ar norite sužinoti apie Erasmus+ galimybes tarptautiniams jaunimo mainams, savanorystės veiklai ir (arba) jaunimo darbuotojų mokymo projektams?

• Ar bendraujate su jaunimu ar kitais žmonėmis, kuriems būtų naudinga dalyvauti tarptautinėje veikloje?

• Ar priklausote organizacijai ar neformaliai grupei, kuri yra nauja Erasmus+ programoje, arba norite sužinoti apie naujas tarptautinės veiklos galimybes pagal šią programą?

Jeigu teigiamai atsakėte į daugumą aukščiau pateiktų klausimų, tai šie kursai skirti jums!

“Appetiser” mokymai sukurti pagal šiuos tikslus:

• Išbandyti neformalųjį ir tarpkultūrinį mokymąsi

• Pasimėgauti pirmąja tarpkultūrinio jaunimo projekto patirtimi

• Keistis vietos jaunimo veiklų pavyzdžiais tarptautiniame kontekste

• Išnagrinėti paramos galimybes tarptautinei jaunimo veiklai, kurias siūlo Erasmus+ jaunimo programa

• Išanalizuoti kokybiškų jaunimo projektų, remiamų Erasmus+ jaunimo programos lėšomis, pavyzdžius

• Sužinoti, kaip dalyviams vietinėje darbo praktikoje pasinaudoti tarptautiniu kontekstu.

Nacionalinių Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso agentūrų tinklas per metus organizuoja keletą Appetiser mokymų.

Daugiau informacijos galima rasti http://www.salto-youth.net/Appetiser/

REGISTRACIJA iki liepos 22 d.: SALTO-YOUTH