Seminaras
Gegužės 23-28 d., 2022 | Palermo, Italija

Registracija iki balandžio 13 d. SALTO-YOUTH
Ši veikla – tai tarptautinis seminaras, skirtas remti atsparias bendruomenes, kuriose tokie reiškiniai kaip ekstremizmas ar radikalizacija gali būti sušvelninti darbo su jaunimu dėka.
Kontekstas
Šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 1,2 milijardo jaunų žmonių (15–24 metų amžiaus), o Europos Sąjungos šalyse – apie 89 milijonus jaunuolių (15–29 metų amžiaus). Jaunimą veikia nuolatiniai pasaulinės socialinės ir ekonominės realybės pokyčiai, daugelis jų susiduria su skurdu, atskirtimi, nelygybe ir marginalizacija. Jų asmeninės aplinkybės ir platesnė politinė, socialinė ir ekonominė aplinka, kurioje jie gyvena, gali padaryti juos pažeidžiamus įvairių poliarizuotų įtakų ir smurtinio ekstremizmo. Šios besiformuojančios tendencijos tikrovė verčia pabrėžti būtinybę dirbti su jaunimu Europoje ir jos kaimyniniuose regionuose, siekiant sustiprinti jų atsparumą smurtiniam ekstremizmui bei stiprinti bendruomenių, kuriose jie gyvena, atvirumą ir įtrauktį. Siekdama nustatyti ir iliustruoti darbo su jaunimu vaidmenį šiuo atžvilgiu, Italijos nacionalinė „Erasmus+: Veiklus jaunimas“ ir Europos solidarumo korpuso programų agentūra kartu su EuroMed, EECA, SEE ir Inclusion & Diversity SALTO išteklių centrais įgyvendina ilgalaikį projektą, skirtą ištirti, kaip galima sustiprinti įvairių veikėjų, ypač jaunimo darbuotojų, vaidmenį ilgalaikėje darbo su jaunimu prieš smurtinį ekstremizmą ir skirtingus poliarizacijos reiškinius strategijoje.
Bendras tikslas:
Pagrindinis šio tarptautinio seminaro tikslas – sukurti erdvę ištirti, nustatyti ir analizuoti darbo su jaunimu vaidmenį (-ius) kuriant atsparias bendruomenes, siekiant sušvelninti didėjančią mūsų visuomenės poliarizaciją ir užkirsti kelią smurtiniams jaunimo radikalėjimo procesams.
Konkretūs uždaviniai:
dalintis patirtimi apie darbo su jaunimu vaidmenį kuriant atsparias bendruomenes;
remti jaunimo dalyvavimą kuriant atsparias bendruomenes kaip pokyčių veiksnius;
skatinti partnerystės tarp įvairių darbo su jaunimu sektorių, susijusių su bendruomenės atsparumo didinimu;
remti šios konkrečios temos praktikos bendruomenės kūrimą;
prisidėti prie įtraukios visuomenės, pagrįstos bendromis demokratinėmis vertybėmis, kūrimo.
Tikslinė grupė: 25 dalyviai, kurie atitinka šiuos kriterijus:
jaunimo darbuotojai ir (arba) praktikai, turintys patirties atsparumo didinime, bendruomenių atsparumo, smurtinio radikalėjimo ir ekstremizmo (praktikos ir patirčių) prevencijoje ir norintys ja dalintis;
jaunimo darbuotojai ir (arba) praktikai, dirbantys su jaunimu, norintys ištirti atsparumo ugdymo koncepciją.

Registracija iki balandžio 13 d. SALTO-YOUTH