Nuotoliniai mokymo kursai

Registracija iki gegužės 15 d.: SALTO-YOUTH

Gegužės 23 d. – Birželio 23 d., 2022 | Nuotoliu

Šie nuotoliniai kursai skirti sužinoti, kas yra mokymosi nuotoliu kokybė dirbant su jaunimu ir kaip įgyvendinti kursus HOP platformoje. Po šio kurso jūsų mokymasis nuotoliu įgis PAGREITĮ!

Tikslas

Kursų tikslas yra dvejopas: didinti supratimą apie tai, kas yra KOKYBĖ nuotolinėje mokymosi veikloje neformaliojo jaunimo ugdymo srityje, ir taip pat ATRASTI HOP internetinės mokymosi platformos potencialą.

Uždaviniai

Kursas praturtins dalyvius mokymosi nuotoliu kokybės SUPRATIMU, ypač darbo su jaunimu srityje, vadovaujantis neformaliojo švietimo principais. Kursas leis dalyviams labiau PASITIKĖTI SAVIMI kuriant įvairių formatų nuotolinius kursus (mišrius ir atskirus nuotoliniu kursus su nedideliu ir dideliu besimokančiųjų skaičiumi, fasilituojamus ir savarankiškus). Kursas taip pat leis dalyviams SUSIPAŽINTI su įvairiomis galimybėmis organizuoti nuotolinį mokymąsi HOP platformoje patraukliu, interaktyviu ir į besimokantįjį orientuotu būdu.

Dalyvių profilis

  • nuotolinių mokymosi veiklų mokymų vadovai/fasilitatoriai/kūrėjai
  • NA/SALTO darbuotojai, norintys skatinti mokymąsi nuotoliu;
  • pageidautina, kad dalyviai jau turėtų nuotolinių mokymų idėją;
  • bendraujantys anglų kalba;

KOMANDA

Fasilitatoriai Nerijus Kriauciunas ir Michael Kimmig. Koordinatorius Tomek Szopa (SALTO EECA, HOP platforma).

PROCESAS

Įsitraukimas į HOP kursą gegužės 23 d. – gegužės 30 d.: įsitraukimas į HOP kursą „HOP! Planuokite, kurkite ir paskelbkite savo pirmąjį nuotolinį kursą“ ir „Nuotolinis mokymasis ir kursų kūrimas“ turinįo nagrinėjimas.

Įžanginis susitikimas, gegužės 31 d., 14:00–16:00 CET: prisijungimas, susipažinimas, bendras supažindinimas su mokymo kursais ir „HOP! Planuokite, kurkite ir paskelbkite savo pirmąjį nuotolinį kursą “, susipažinimas su HOP iniciatyva ir praktiškas HOP platformos nagrinėjimas.

4 susitikimai: birželio 1 d. 14:00-16:00 CET, birželio 6 d. 14:00-16:00 CET, birželio 14 d. 14:00-16:00 CET ir birželio 21 d. 14:00-16:00 CET. Susitikimų metu aptarsime neformalaus mokymosi nuotoliu kokybės kriterijus, susipažinsime ir ištirsime HOP platformos funkcijas, eksperimentuosime su kurso veiklomis, kursime ir įgyvendinsime kursų modulį su interaktyviomis HOP veiklomis, reflektuosime apie nuotolinių kursų kūrimo metodus:

Įsivertinimo susitikimas, birželio 23 d., 14:00-16:00 CET: projektų pristatymas, projektų kūrimo aptarimas, mokymų kursų aptarimas ir įsivertinimas.

Tolimesnės galimybės: po HOP mokymo kursų dalyviai gali savarankiškai eiti dalyvauti „HOP! Suplanuokite, kurkite ir paskelbkite savo pirmąjį nuotolinį kursą“ mokymuose ir sukurti, bei HOP platformoje paskelbti savo nuotolinius kursus. Šis procesas gali būti remiamas HOP mentorių, pagal esamą mentorystės programą.

Galimi atsisiuntimai:

gistracija iki gegužės 15 d.: SALTO-YOUTH