Mokymų kursai

2024 m. liepos 2-7 d. | Kėnigsvinteris, netoli Bonos, Vokietija

REGISTRACIJA iki balandžio 28 d.

Šių mokymų tikslas  –  pagerinti švietimo poveikį per neformaliojo ugdymo procesą. Konkrečiau, šiais mokymais siekiama:

  • Išplėsti mūsų suvokimą apie neformalųjį ugdymą ir jo galimą poveikį skirtingose Europos realijose.
  • Patyrinėti kaip formalusis ir neformalusis švietimas gali papildyti vienas kitą.
  • Patvirtinti neformaliojo ugdymo politinį aspektą kaip būdą aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime (įgalinimo procesas).
  • Iš naujo apsvarstyti kasdienio su švietimu susijusio darbo praktiką, nustatyti iššūkius siekiant pagerinti mūsų propaguojamų vertybių ir kasdienės veiklos darną.

Kaip tai bus įgyvendinama?

Siekiant realaus poveikio, dalyviams taikomas naujoviškas metodas, pagal kurį jie visiškai pasineria į patyriminio mokymosi ciklą: veikimas / pajautimas, reflektavimas, perkėlimas į praktiką.

Be to, be planuojamų veiklos tikslų ir turinio, neoficialiomis akimirkomis tai taip pat yra puiki galimybė susirasti partnerių būsimiems „Erasmus+“ projektams.

Mokymų kursai neapsiriboja keliomis dienomis, kurias dalyviai praleidžia kartu, bet prasideda dar prieš patį susitikimą. Todėl dalyviai turėtų apsispręsti, kad jie aktyviai dalyvaus nuo pat pradžių. Ką turime omenyje?

Įsitraukimas prieš mokymus

Likus maždaug 6 savaitėms iki mokymų, dalyviai kas savaitę gaus „NFE News“ naujienlaiškį, kuriame bus kviečiami apmąstyti pedagoginius klausimus ir kaupti  informaciją / dokumentus. Tai reiškia, kad dalyviai prisidės prie „NFE News“ naujienų kūrimo proceso. Taip pat bus sukurta privati „Facebook“ grupė, skatinanti dalyvių bendravimą prieš prasidedant mokymams. Nagrinėjami klausimai / temos: neformaliojo ugdymo suvokimas, pripažinimas jūsų šalyje, metodai, kuriuos naudojate / naudojote.

Kas jūsų laukia mokymų metu?

  • Patirtis: skirtinga edukacinė aplinka, skirtingi edukaciniai metodai (vaidmenų žaidimai, simuliaciniai žaidimai, įvairūs pratimai).
  • Refleksija: apie metodus ir jų poveikį, apie neformaliojo ugdymo galią ir ribas, apie pedagoginio proceso kūrimą.
  • Perkėlimas: į dalyvių praktinį darbą, siekiant tobulinti darbo su jaunimu būdus.
  • Dalijimasis: skirtingais požiūriais, dabartinėmis situacijomis ir patirtimi.

Svarbu: 2 mėnesius po mokymų vadovai bus pasiekiami internetu, kad galėtų padėti ir konsultuoti dalyvius įgyvendinant nustatytus veiksmų planus. Kiekvienas dalyvis turės vadovą kaip mentorių per visą šį laikotarpį.

Primename, kad mokymai atrinktiems dalyviams yra pilnai finansuojami!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH