Konferencija – Simpoziumas – Forumas

Registracija iki birželio 12 d.: SALTO-YOUTH

Spalio 18-22 d., 2022 | Stambulas, Turkija

„Youth@Work Bridging“ konferencija siekia tapti bendra susitikimo vieta visiems aistringiems specialistams, tikintiems, kad darbas su jaunimu ir savanorystė sukuria galimybes jaunų žmonių asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Šią konferenciją organizuoja Youth@Work partnerystės projektas. Tai bus pagrindinis 2022 m. partnerystės renginys, turintis 4 pagrindinius tikslus:

 • Pirmojo Youth@Work ciklo (2018–2021 m.) darbų ir rezultatų pristatymas;
 • darbo su jaunimu ir savanoriškos veiklos pridėtinės vertės jaunimo įsidarbinimo/verslumo srityje demonstravimas;
 • pabrėžti savanorystę kaip tiltą tarp jaunimo ir užimtumo/verslumo
 • skatinti naujas Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso programas (2021–2027 m.) ir skatinti naujų projektų, kurie bus remiami pagal šias programas, kūrimą.

„Youth@Work Bridging“ konferencija bus svarbus momentas tinklų kūrimui – nuolatiniam elementui viso renginio metu. Konferencija siekia tapti didelia susitikimo vieta visiems aistringiems specialistams, tikintiems, kad darbas su jaunimu ir savanorystė sukuria galimybes jaunų žmonių asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. Vadovaujantis pagrindinėmis „Youth@Work“ partnerystės vertybėmis, renginys suburs trijų pagrindinių mūsų visuomenę auginančių sektorių: verslo, viešojo ir trečiojo (nevyriausybinių organizacijų) atstovus. Konferencijos dėmesio centre bus savanorystė, ypač jos indėlis į asmeninį ir profesinį jaunimo tobulėjimą.

YOUTH@WORK PARTNERYSTĖ

„Youth@Work Bridging“ konferencija vyks Stambule, Turkijoje, 2022 m. spalio 18–22 dienomis (įskaitant atvykimo ir išvykimo dienas).

Renginyje dalyvaus 150 dalyvių iš Erasmus+ bei Europos solidarumo korpuso programos ir partnerių šalių. Konferencijoje dalyvaus „Youth@Work“ mokymų vadovų komanda, „Youth@Work“ nacionalinės ir regioninės konsultacinės grupės bei partneriai iš EntreComp Europe ES projekto.

Tinkami dalyviai:

 • „Youth@Work“ bendruomenė (mokytojų vadovų komandos nariai; nacionalinės ir regioninės konsultacinės grupės; buvę „Youth@Work“ renginių dalyviai)
 • Darbo su jaunimu praktikai ir jaunimo lyderiai
 • ESC kokybės ženklą turinčių organizacijų atstovai
 • Politikos formuotojai ir mokslininkai, besidomintys darbu su jaunimu, įsidarbinimo, (socialinio) verslumo, socialinės ekonomikos, švietimo, įmonių socialinės atsakomybės temomis
 • Jaunieji pokyčių kūrėjai/(socialiniai) verslininkai
 • NVO ir fondų/labdaros organizacijų atstovai
 • Formaliojo švietimo atstovai (VET, HE)
 • Verslo sektoriaus atstovai
 • Įsidarbinimo ir verslumo rėmimo organizacijų atstovai
 • (jaunimo) profesinių sąjungų atstovai
 • Erasmus – jauniesiems verslininkams atstovai
 • Entrecomp Europe projekto partneriai

Galimi atsisiuntimai:

Registracija iki birželio 12 d.: SALTO-YOUTH