Seminaras

Vasario 13-18 d., 2023 | Parma, Italija

REGISTRACIJA iki vasario 1 d. 

Youth@Work partnerystė, įkurta 2018 m., organizuoja seminarą, skirtą pagrindiniams partnerystės ramsčiams – jaunimo darbui, jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimui.

Darbas su jaunimu gali padėti jaunimui ekonominėje veikloje suteikdamas emocinį palaikymą, socialinį kapitalą (pažintis), praktinę pagalbą (taip pat ir finansinę), kompetencijas, taip pat skatindamas verslumą ir jaunų žmonių atstovavimą. Šie aspektai bei jų gerieji pavyzdžiai ir yra šio Youth@Work seminaro fokusas.

Seminare taip pat bus:

  • demonstruojama darbo ir savanorystės su jaunimu pridėtinė vertė jaunimo užimtumui ir verslumui;
  • išryškinama savanorystė kaip tiltas tarp jaunų žmonių ir užimtumo/verslumo;
  • propaguojamos „Erasmus+” ir „Europos solidarumo korpuso” (2021-2027 m.) programos kaip priemonės, remiančios darbą su jaunimu bei iš jo kylantį jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimą;
  • inicijuojamas gerųjų pavyzdžių tinklas, kuris galėtų įkvėpti Europos jaunimą bei palaikyti platesnį darbo su jaunimu pripažinimą Europoje;

Kas gali dalyvauti seminare?

  • Jaunimo darbuotojai ir edukatoriai;
  • organizacijų, privačių bei viešųjų įstaigų atstovai, dirbantys su jaunimo kompetencijų ugdymu ir plėtra;
  • jaunimo politikos formuotojai bei jaunimo tyrėjai;
  • verslo sektoriaus atstovai;

… kurie turi gerųjų pavyzdžių, kurias galės pasidalinti vaizdo įrašo formatu ir kuriant skaitmeninį leidinį. 

Gerųjų pavyzdžių istorijos turėtų būti apie tai, kaip jaunimo darbas padėjo jaunimo užimtumui ir verslumui, bei gali būti susijusios su visomis Youth@Work sritimis bei prioritetais (socialinis verslumas, tvarus vystymasis ir verslumas, moterų verslumas ir ekonominis įgalinimas, kompetencijų ugdymas, savanoriavimas, solidarumas, socialinė įtrauktis, aplinkosauginis sąmoningumas, žaliasis raštingumas, socialinės inovacijos, psichologinė sveikata ir gerovė, skaitmeninis švietimas ir plėtra).

Istorijos paveikumas turės būti pristatytas dar atrankos metu, o į seminarą patekę dalyviai gaus tolimesnę informaciją apie istorijos pateikimą jau minėtais būdais.

Beje, seminaras, kelionė, apgyvendinimas bei maitinimas atrinktiems dalyviams nieko nekainuos!
Daugiau informacijos ir registracija: SALTO-YOUTH