Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijų siūlymais, 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VE-241 patvirtino 2021 m. „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo antrajam terminui pateiktų bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srities finansuojamų bei nefinansuojamų projektų sąrašus.

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuoti individualiai oficialiu raštu. Kartu visiems paraiškų teikėjams bus išsiųstos išsamios paraiškų vertinimo išvados.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys pasirašomos elektroniniais parašais. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per „E. pristatymas“ sistemą.

2021 m. mobilumo projektų dotacijų gavėjams 2022 m. sausio-vasario mėn. bus organizuoti nuotoliniai seminarai, kurių metu bus pristatyti svarbiausi mobilumo projektų administravimo klausimai.

Kilus klausimų prašome kreiptis:

  • Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA1@smpf.lt
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA1@smpf.lt